Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijs-pedagogisch Praktijkonderzoek

Ons kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) zet in op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken. POP is het centrum voor vernieuwend educatieonderzoek, waarbij onderzoek altijd in samenwerking met de praktijk wordt gedaan en professionalisering op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt vormgegeven.

vier lachende kleine kinderen houden touw vast

Onze onderzoeksgroepen

De betrokken onderzoeksgroepen vinden elkaar in een gezamenlijke visie om een zodanige samenwerking tussen wetenschap, praktijk en opleiden te realiseren, dat professionals gaandeweg meer eigenaarschap ervaren over de kwaliteit van hun huidige werk en handvatten krijgen aangereikt om deze kwaliteit te verstevigen.

Uitgelicht

Buitenboosters

Onderzoeksproject
Lees meerover Buitenboosters
foto van een kindje die buiten is

100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?

Nieuws | Publicatie
Lees meerover 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?
verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

Lectorale rede Christiane Nieuwmeijer; ‘Muziek in Onderwijs’

Nieuws | Benoeming
Lees meerover Lectorale rede Christiane Nieuwmeijer; ‘Muziek in Onderwijs’
Een foto van Christiane Nieuwmeijer die presenteert op een podium

Samenwerken?

Samen met het werk- en opleidingsveld vormen we leergemeenschappen. Hier zetten onderzoekers, opleiders en praktijkprofessionals hun expertise in om te komen tot kennisontwikkeling en professionalisering van kwalitatief pedagogisch werk. Wij kijken altijd uit naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden. Interesse? Dat horen we graag!

Jarla Geerts

Programmamanager kenniscentrum POP
Jarla Geerts, programmamanager Kenniscentrum POP

Rol en impact

Onderwijs

Onze onderzoeksgroepen staan voortdurend in verbinding met het onderwijs en leveren een actieve bijdrage aan de kennisontwikkeling van studenten en onderwijzend personeel.
De lectoren en de onderzoekers uit hun kenniskring zijn betrokken bij verschillende onderwijsmodules, minoren en nascholingen. We werken daarnaast steeds meer samen rond curriculumontwikkeling in de diverse lerarenopleidingen.

In de praktijk

Onze onderzoeksgroepen werken aan het verbinden van opvoeding, onderwijs en onderzoek. Zij vormen leergemeenschappen met het werk- en opleidingsveld . Zo komen we met opleiders en praktijkprofessionals tot kwalitatief pedagogisch werk en verbetering van de beroepspraktijk.

De samenwerking levert betekenisvolle inzichten op die praktijkprofessionals verwerken in hun handelen en onderzoekers gebruiken in volgend onderzoek en publieksgerichte en wetenschappelijke publicaties. Zo draagt het onderzoek bij aan opbouw en verspreiding van kennis op diverse gebieden.

Gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van ontwikkeltrajecten geeft professionals eigenaarschap en handelingskracht, en zorgt voor een duurzame verankering in de organisatie.

Onze onderzoeksmethodieken

Deze onderzoeksmethodieken zijn bij uitstek geschikt binnen ons kenniscentrum:

  • design-based research (ontwerpgericht onderzoek)
  • action-research (handelingsonderzoek)
  • evaluatieonderzoek
  • case studies

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data staat bij ons altijd ten dienste van het ondersteunen en versterken van het handelen van de betrokken professionals.

rij met boeken in bibliotheek, achterin leest man op een paarse bank

Onze onderzoeksprojecten

Engelse les in het basisonderwijs
Alle projecten

Onze resultaten en publicaties

Alle publicaties en resultaten
vier kinderen houden hoepel voor zich vast

Thema's van POP

Onderwijs

Op innovatieve wijze richt kenniscentrum POP zich op de fundamenten van onderwijs en pedagogie, ten behoeve van een meer duurzame samenleving. Zij sluit daarbij aan op de maatschappelijke vraag naar breed vormend onderwijs en moedigt het onderwijs vanuit onderbelichte invalshoeken, zoals muziek en natuur, met stevige wetenschappelijke onderbouwing aan om zich te verbreden en verdiepen.

Gezondheid en Welzijn

Zowel de fysieke gezondheid als het mentale welzijn krijgen bij POP de nodige aandacht. De onderzoeksresultaten pleiten voor meer buiten, meer lichamelijk, muzikaal en zintuiglijk leren. Daarnaast richt POP zich op het welzijn van leerlingen die iets anders van ons huidige onderwijs verlangen, zoals hoogbegaafde leerlingen en kinderen die opgroeien in een achterstandspositie.

Duurzaamheid

Het goed zorg leren dragen voor de aarde is een belangrijke pijler van ons kenniscentrum. "Hoe kunnen we natuur meer integreren in het onderwijs?"  is een centrale vraag van onderzoeksgroep Natuur & Ontwikkeling Kind. Maar ook naar de duurzaamheid van het onderwijssysteem zelf wordt kritisch gekeken - welke rol spelen bijvoorbeeld de huidige toetscultuur, (het gebrek aan) kunstzinnige uitingen, of de uitdagingen voor kansengelijkheid en inclusiviteit in ons onderwijs?

Ons netwerk

Wij werken samen met partners uit de betrokken werkvelden en met wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen. Met een aantal hebben we een duurzame samenwerkingsrelatie ontwikkeld: Nivoz, Vereniging van Vrije Scholen, SLO, IVN, Naturalis, Diverse universiteiten (zoals de RUG, UvA, VU en de Erasmus Universiteit), Thomas More Hogeschool (Rotterdam), Kinderpostzegels, IONA stichting, BVS-schooladvies.

Man laat kinderen een bos zien

Nieuws

100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?

10 juni 2024 | Publicatie
Vrijeschoolonderwijs groeit in Nederland. Het was tijd voor een gedegen en kritische beschrijving over hoe er tegen vrijeschoolonderwijs wordt aangekeken.
Lees meerover 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?
verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

Serie 2: Buitenbooster 17 - Studiebegeleiding doe je buiten!

15 april 2024 | Onderzoek
Als mentor of studiebegeleider begeleid je jongeren in hun ontwikkeling – een leuke en betekenisvolle taak. Ga je voor de studiebegeleiding ook wel eens naar buiten met de studenten? In deze buitenbooster helpen Marieke van Ierschot en Mara van Dijk je op weg om werkvormen te vinden voor studiebegeleiding in de buitenomgeving.
Lees meerover Serie 2: Buitenbooster 17 - Studiebegeleiding doe je buiten!
Pabo buitenles in het bos

Opnames voor de film 'Kunst in Onderwijs' begonnen!

15 april 2024 | Onderzoek
De afgelopen week zijn de eerste opnames gemaakt voor de film ‘Kunst in Onderwijs’, op het Vathorst College in Amersfoort.
Lees meerover Opnames voor de film 'Kunst in Onderwijs' begonnen!
Kinderen zitten in kunstlokaal en worden gefilmd