Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Samen onderzoeken

Wil je met ons praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan de samenleving van nu en van de toekomst? Binnen onze kenniscentra doen onze lectoren samen met (docent)onderzoekers, promovendi, studenten en werkveldpartners onderzoek naar relevante vragen uit de beroepspraktijk. Vind hier de kenniscentra en thema's die voor jou interessant zijn en neem contact met ons op om samen maatschappelijke impact te maken.

Onze kenniscentra

Binnen Hogeschool Leiden doen we onderzoek binnen vijf zogeheten kenniscentra. Elk kenniscentrum heeft een eigen onderzoeksprogramma. Dit programma bevat onderzoeksthema’s die relevant zijn voor het onderwijs en de beroepspraktijk waaraan de onderzoeksgroepen verbonden zijn. Tussen de kenniscentra wordt intensief samengewerkt over de grenzen van opleidingen en disciplines heen. Hiermee vergroten we de kennisontwikkeling binnen en buiten de hogeschool. 

De 5 kenniscentra van Hogeschool Leiden:

Duurzaam Organiseren
 

De sleutel tot verandering naar een duurzame maatschappij ligt bij de jongeren van nu en het werkveld. Daarom zet het kenniscentrum Duurzaam Organiseren zich in om via het onderwijs tot een sustainable maatschappij te komen.

Meer informatie

Tanja Neijboer

Programmamanager Duurzaam Organiseren
Tanja Neijboer

Leiden Centre for Applied Bioscience
 

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) werkt binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid samen met partners in het Leiden Bio Science Park en daarbuiten.

Meer informatie

Walter Zuijderduin

Programmamanager LCAB
portretfoto walter zuijderduin

Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek
 

Op het gebied van onderwijs zet het kenniscentrum POP zich samen met allerlei partners uit de beroepspraktijk in op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken.

Meer informatie

Jarla Geerts

Programmamanager POP
Jarla Geerts, programmamanager Kenniscentrum POP

Samen Redzaam
 

Het kenniscentrum Samen Redzaam levert met behulp van praktijkonderzoek, voor en door het werkveld, een wezenlijke bijdrage aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij.

Meer informatie

Bram Loog

Programmamanager Samen Redzaam
portretfoto bram loog, programmamanager kenniscentrum samen redzaam

Vitaliteit en Eigen Regie


Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) onderzoekt en versterkt de vitaliteit en eigen regie van studenten en medewerkers van Hogeschool Leiden. Dit gebeurt altijd in co-creatie met de betrokkenen, het werkveld en verschillende kennispartners.

Meer informatie

Nienke Holl

Programmamanager VEER
Een rek met 3 springtouwen. Naast het rek staat een grijze pilatesbal. Er liggen 3 opgerolde yogamatten naast het rek.

Onze thema's

We doen onderzoek binnen díe thema’s waar wij juist als Hogeschool Leiden het verschil kunnen maken. De thema's sluiten nauw aan bij ons huidige aanbod aan onderwijs en praktijkgericht onderzoek, en bij de maatschappelijke uitdagingen van de regio en daarbuiten.

Gezondheid en welzijn

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vitaal blijven en worden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Met ons onderwijs en onderzoek op het gebied van ouderenzorg, verpleegkundig leiderschap, wijkgericht werken en technologie dragen we bij aan de vitaliteit en eigen regie van zorgprofessionals en hun patiënten. 

Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, en geldt als belangrijke basis voor een duurzame democratie. Maatschappelijke uitdagingen waarop we willen inzetten, zijn onder meer: het nijpende lerarentekort, leiderschap in het onderwijs, de transitie naar de duurzame school, en het anders organiseren en innoveren van (speciaal) onderwijs.

Veiligheid

We willen de komende jaren onze bijdrage aan een veilig Nederland zichtbaarder maken en onze samenwerking met politie en andere veiligheidsdiensten versterken. Maatschappelijke uitdagingen waarop we als hogeschool willen inzetten, zijn onder meer: de ontwikkeling van digitale forensische opsporing, de bevordering van diversiteit in het domein van veiligheid en openbaar bestuur, en de sociale aspecten van criminaliteitsbestrijding. 

Duurzaamheid

Het komende decennium moet Nederland de transitie maken naar een duurzame economie. Maatschappelijke uitdagingen waarop we als hogeschool willen inzetten, zijn onder meer: het ontwikkelen van nieuwe economische waardensystemen, verdienmodellen, en veranderstrategieën die voor deze transities nodig zijn. Daarnaast is het ontwikkelen van meetinstrumenten om biodiversiteit te monitoren een speerpunt voor duurzaamheid. 

Onze onderzoeksprojecten

Samenwerken met Hogeschool Leiden

Wil je meewerken aan een onderzoek? Zoek dan verder binnen een kenniscentrum of thema. Algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking. 

Piet-Hein van der Ploeg

Adviseur externe samenwerking
Piet-Hein van der Ploeg