Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kwaliteitsborging

Hogeschool Leiden staat bekend om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek en om haar persoonlijke betrokkenheid. Studenten, docenten, decanen, professionals, werkgevers en ouders willen vanuit hun professie of zorg weten hoe het lesgeven en beoordelen ervan werkt.

De lat ligt hoog

Kwaliteit is onze belangrijkste drijfveer en heeft onze continue aandacht. Of het nu gaat om het ontwerp van onze opleidingen, de ontwikkeling van onze medewerkers of de processen die ons onderwijs en onderzoek ondersteunen.

Focus ligt op het:

  • het verbeteren van de onderwijskwaliteit;
  • het verhogen van de studenttevredenheid; 
  • en het voldoen aan accreditatienormen.

 

Betekenisvol begeleiden

We dagen onze studenten uit om kennis en ervaringen kritisch te onderzoeken, te verrijken en – waar nodig – bij te stellen. We moedigen hen daarbij aan om hun talenten en kwaliteiten in te zetten. We bieden ze een veilige leeromgeving aan hen vragen te stellen, ze te ondersteunen en ze te voorzien van feedback. 

Evalueren van ons onderwijs

  1. Cursussen en maatwerktrajecten worden geëvalueerd door middel van een schriftelijke enquête.
  2. Bij maatwerktrajecten bespreken wij de cursistenevaluatie en de organisatie van de scholing met de opdrachtgever. 
  3. Alle evaluatiegegevens worden gebruikt bij de inhoud, opzet en organisatie van een volgende scholingsactiviteit.

Doorontwikkeling en praktijkgericht onderzoek

We willen een waardevolle partner zijn voor de beroepspraktijk in het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Sturen op kwaliteit

We maken voortdurend afwegingen in de mix van sturingsmogelijkheden. Gedeelde waarden vormen de basis voor ons handelen. We zijn een lijnorganisatie waar belanghebbenden meepraten en de verantwoordelijken beslissen. We werken samen volgens de hiërarchie, functie- en taakverdeling en in ketens. Dit doen we op basis van wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en empathie.

Onze overlegstructuur past bij hoe we met elkaar willen samenwerken. Met ons systeem van kwaliteitszorg garanderen we de reflectie op ons onderwijs en het hoog houden van de kwaliteit ervan.

Deze filosofie is vertaald in ons sturingsmodel, uitgewerkt in de statuten van de stichting en in het bestuurs- en beheersreglement.