Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kenniscentrum Samen Redzaam

Kenniscentrum Samen Redzaam doet onderzoek gericht op het versterken van het sociaal domein. We beogen dat professionals kunnen bevorderen dat mensen beter in staat zijn om binnen een dynamische en complexe samenleving te functioneren met een goede kwaliteit van leven. Onze lectoren dragen bij aan verbeteringen in het sociale domein die de inclusie en participatie van (groepen) mensen in de maatschappij bevorderen. Wat wisselt zijn de domeinen, de doelgroep en de insteek. Samen beschikken we over een gevarieerd kennisecosysteem en een brede expertise. 

foto van twee studentes die in verte aan komen lopen in de bibliotheek

Onze onderzoeksgroepen

Binnen ons kenniscentrum zijn vijf onderzoeksgroepen werkzaam. Zij dragen met praktijkgericht onderzoek bij aan de praktijk en leveren innovatieve, duurzame inzichten binnen het sociale domein.

Bekijk per onderzoeksgroep onze onderzoeksprojecten

Jaarbeeld Samen Redzaam

Voor ons een gelegenheid om je met trots te laten zien hoe wij met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan inclusie en participatie van (groepen) mensen in de maatschappij.

Bekijk het jaaroverzicht

Uitgelicht

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs
Student praat met kind opleiding sociaal werk jeugd in onderwijs hogeschool leiden

Werkboek Systeemgericht werken in de (dag)klinische jeugdpsychiatrie

Nieuws | Publicatie
Lees meerover Werkboek Systeemgericht werken in de (dag)klinische jeugdpsychiatrie
Buitenkant van hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Samenwerken?

Ons onderzoek is gericht op het versterken van het sociaal domein. Al onze onderzoeksgroepen dragen bij aan de inclusie en participatie van mensen in de maatschappij. Hierbij wisselen de domeinen, de doelgroep en de insteek en beschikken we over een gevarieerd kennisecosysteem. De opbrengsten van ons onderzoek komen ten goede aan beleid en uitvoering in zorg, welzijn en veiligheid. Wij kijken altijd uit naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden. Interesse? Dat horen we graag!

Bram Loog

Programmamanager
portretfoto bram loog, programmamanager kenniscentrum samen redzaam

Rol en impact

Onderwijs

Ons kenniscentrum staat voortdurend in verbinding met het onderwijs. Nieuwe inzichten uit praktijkgericht onderzoek, leveren een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van studenten en docenten en zorgen voor innovatie op de inhoud en vorm van het onderwijs.

Studenten van Hogeschool Leiden werken samen.

In de praktijk

Ons werk is enerzijds gericht op preventie, het bevorderen van gezondheid en welzijn en het creëren van contexten van zelfregulatie. Anderzijds beogen we ertoe bij te dragen dat mensen van jong tot oud zoveel mogelijk, na levensgebeurtenissen of tegenslagen in hun leven, weer zelfredzaam kunnen worden.  

Ons onderzoek richt zich naast cliënten en burgers, ook op professionals die binnen of, aangrenzend aan, het sociaal domein met (groepen) cliënten of burgers werken. Dit zijn ketenpartners, bestuurders en (wijk)teams.

Onze onderzoekslijnen

Bevorderen van 'normale' ontwikkeling 

door het beïnvloeden van interne en externe veranderingen die schadelijke verstoringen tot gevolg kunnen hebben en/of positieve krachten/ vaardigheden,  in stand houden of versterken. Deze benadering richt zich op het wegnemen van oorzaken en het bevorderen van beschermende factoren.

Preventie door het versterken van autonomie en veerkracht

Hierdoor is een systeem in staat is zich bij verstoringen effectief aan te passen aan de omstandigheden (adaptatie). Het gaat hier om preventieve interventies; 

Hulpverlening door het bevorderen van herstel en compensatie

in het geval er een stoornis of een sociaal conflict is ontstaan. Dit betreft allerlei vormen op begeleiding en hulpverlening gerichte interventies. 

animatie onderzoekslijnen kenniscentrum samen redzaam

Het onderzoek rond deze thema's richt zich op de volgende drie lijnen:

Gedrag en Verandering

Wij willen mensen beter laten functioneren en mee kunnen laten bewegen binnen onze dynamische, complexe samenleving.

Integrale Samenwerking

Wij willen inzicht krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid, ter verbetering van integraal werken.  

Professionalisering en Ondersteuning

Onze lectoren willen de kennis en vaardigheden van beroepsgroepen in het werkveld verbeteren en verder ontwikkelen. 

Onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten

Resultaten en publicaties

Bekijk alle resultaten

Thema's van Samen Redzaam

Gezondheid en Welzijn

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs- en onderzoeksaanbod is sociale innovatie in het welzijnsdomein, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor volwassenen, al dan niet in het gedwongen kader.

Betrokken onderzoeksgroepen:

Veiligheid

De werelden van veiligheids- en zorgprofessionals ontmoeten elkaar steeds vaker, niet alleen waar daders en slachtoffers zijn, maar ook in het voorkomen van risicovol gedrag en het creëren van toekomstperspectief. 

Betrokken onderzoeksgroepen:

Onderwijs

Onderwijs en hulpverlening door zorgprofessionals komen bij elkaar rond het gezin en in de wijk. Naast deze school en wijkinterventies worden professionals getraind in oudergericht werken om de samenwerking met ouders te versterken.  

Betrokken onderzoeksgroep:

Ons netwerk

Het kenniscentrum is een initiatief van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (SW&TP) van Hogeschool Leiden. De onderzoeksgroepen vormen samen de kern van het kenniscentrum. Samen beschikken we over een gevarieerd kennisecosysteem en een brede (specifieke) expertise. In die diversiteit ligt onze kracht. In totaal zijn (op dit moment) 21 onderzoekslijnen in het onderzoeksprogramma te onderscheiden, die elk een eigen expertise vertegenwoordigen bij de invulling van de zwaartepunten van de hogeschool. 

groep studenten rond de tafel, in overleg

Nieuws

Kennis midden in de praktijk laten landen: hogeschool en Middin zetten samenwerking voort

3 juni 2024 | Algemeen
De samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Middin wierp de afgelopen vier jaar haar vruchten af: gezamenlijk onderzoek, nieuwe onderwijsmodules, uitwisselingen van medewerkers en de start van wederzijdse stageplekken.
Lees meerover Kennis midden in de praktijk laten landen: hogeschool en Middin zetten samenwerking voort
Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden en Emmeke van Eersel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin, ondertekenen de hernieuwde samenwerking

Instrument voor risicovol gedrag ontwikkeld

22 december 2023 | Onderzoek
De afgelopen anderhalf jaar heeft Middin in samenwerking met Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar risicovol gedrag.
Lees meerover Instrument voor risicovol gedrag ontwikkeld
Twee jongeren die in drugs dealen vanuit een rode auto

Hendrien Kaal bij Living lab LVB en herstelrecht

22 april 2024 | Onderzoek
Wat een inspirerende en creatieve dag hadden we vandaag bij Expect Jeugd in Amsterdam. Met gemotiveerde professionals uit de mediation, de hulpverlening en ‘t (jeugd)strafrecht werken aan tools voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb).
Lees meerover Hendrien Kaal bij Living lab LVB en herstelrecht
Groepsresultaat van het Living lab LVB en herstelrecht