Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Uitschrijven of annuleren

Wil je niet starten met de studie? Ben je afgestudeerd of wil je tussentijds stoppen met je studie? Het beëindigen van jouw inschrijving doe je in Studielink. Bekijk wat je moet doen.

Volg de juiste stappen

Uitschrijven in verschillende situaties

Je inschrijving is nog niet compleet en het studiejaar is nog niet begonnen 

Trek jouw inschrijvingsverzoek in via Studielink (inschrijving annuleren).

Je staat ingeschreven en het studiejaar is al begonnen

Dien dan een verzoek tot uitschrijven in via Studielink. Je ontvangt vervolgens binnen vier weken een schriftelijke bevestiging van de afdeling Studentinschrijving.

Stuur een mail

Vragen?

Afdeling Studentinschrijving

Meer informatie over

Je opleiding tussentijds beëindigen

Wil je je opleiding tussentijds beëindigen? Bespreek dit eerst met je studieloopbaanbegeleider.

Weet je zeker dat je wil stoppen? Volg deze stappen in Studielink:

  • Ga in Studielink naar lopende inschrijvingen.
  • Klik op ‘Uitschrijven’ om een verzoek tot uitschrijving in te dienen.
  • Vul het formulier in.

Studentinschrijving neemt je uitschrijfverzoek in behandeling. Voor een tussentijdse uitschrijving volgen wij de regels uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Jouw uitschrijving gaat in op de eerste dag van de maand vanaf de datum waarop jij je inschrijving wil beëindigen. Je ontvangt van ons een bevestiging van de beëindiging van je inschrijving en uitleg over eventuele teruggave van collegegeld.

Let op: bij een uitschrijving per 1 juli of later heb je geen recht meer op teruggave van collegegeld.

Het beëindigen van je opleiding heeft meestal financiële gevolgen. Kijk hier goed naar. Na uitschrijven heb je bijvoorbeeld geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Je inschrijving beëindigen bij afstuderen

Als al je resultaten in Osiris staan of je je diploma hebt behaald, kun je een verzoek tot uitschrijving doen. Je hebt recht op een uitschrijving per de eerste dag van de eerste maand na jouw afstudeerdatum. Schrijf je je niet uit? Dan verloopt jouw inschrijving op 31 augustus automatisch.

Wil je je inschrijving beëindigen? Informeer bij je studieloopbaanbegeleider wat je afstudeerdatum zal zijn.

Volg deze stappen in Studielink:

  • Ga in Studielink naar lopende inschrijvingen.
  • Klik op ‘Uitschrijven’ om een verzoek tot uitschrijving in te dienen.
  • Vul het formulier in.

Studentinschrijving neemt je uitschrijfverzoek in behandeling. Voor een tussentijdse uitschrijving volgen wij de regels uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Jouw uitschrijving gaat in op de eerste dag van de maand vanaf de datum waarop jij je inschrijving wil beëindigen. Je ontvangt van ons een bevestiging van de beëindiging van je inschrijving en uitleg over eventuele teruggave van collegegeld.

Let op: bij een uitschrijving per 1 juli of later heb je geen recht meer op teruggave van collegegeld.

Het beëindigen van je opleiding heeft meestal financiële gevolgen. Kijk hier goed naar. Na uitschrijven heb je bijvoorbeeld geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Teruggave collegegeld

Over de maanden waarin je niet staat ingeschreven, hoef je geen collegegeld te betalen. Hogeschool Leiden doet daarom na afronding van je uitschrijving een verrekening.

  • Heb je het collegegeld in één keer voldaan, dan ontvang je voor elke resterende maand van het studiejaar collegegeld terug.
  • Bij betaling in termijnen verrekenen we de termijnen die je al betaald hebt met het totaal verschuldigde bedrag.

Voor beide geldt: we verrekenen eventueel openstaande overige schulden bij de hogeschool, zoals boetes bij de Mediatheek.

Teveel betaald collegegeld storten we terug op het rekeningnummer van de betaler. Let op: bij een uitschrijving per 1 juli of later heb je geen recht meer op teruggave van collegegeld.

Stopzetten studentenreisproduct en studiefinanciering

Het is belangrijk dat je je studentenreisproduct en studiefinanciering op tijd stopzet. Meer informatie vind je op de website van DUO.