Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoeksgroep Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Wij dragen bij aan pedagogisch-didactisch sterk (vrijeschool)onderwijs. Wij richten ons op vrijeschoolonderwijs en streven ernaar ons onderzoek relevant te laten zijn voor alle vormen onderwijs.

Werkwijze

Wij maken d.m.v. onderzoek inzichtelijk wat er gebeurt in de onderwijspraktijk van vrijescholen. Dit onderzoek doen we samen met een kenniskring van onderzoekers met verschillende functies binnen het onderwijs. Elke onderzoeker onderzoekt een vraag die is voortgekomen uit de eigen ervaringen in de onderwijspraktijk. Dat zijn vragen over bestaande en innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs. Eens in de zes weken studeren zij gezamenlijk en werken ze aan de individuele onderzoeken. 

Impact

Onze intentie is inzicht te ontwikkelen en bij te dragen aan sterk pedagogisch-didactisch (vrijeschool)onderwijs; voor nu en voor de toekomst. Wij zijn onderdeel van het kenniscentrum POP. Samen met de onderzoeksgroepen Natuur en Ontwikkeling Kind en Muziek in Onderwijs, willen wij een krachtige bijdrage leveren aan de kwaliteit van opleidings-, zorg- en onderwijservaringen en aan het wetenschappelijk discours over deze vakgebieden.

Onderwijs

Wij organiseren ontmoetingen tussen regulier, vrijeschoolonderwijs en andere onderwijsvormen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Daarnaast willen we kennis over wetenschappelijk onderzoek verder integreren in het lesaanbod van de Vrijeschool Pabo en de reguliere Pabo van Hogeschool Leiden. Onze kennis opgedaan in onderzoeken wordt gedeeld en teruggekoppeld richting het onderwijs en het werkveld.

Anna van der Want | Lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Ik wil onderzoek echt samen met het werkveld doen en vanuit die verbinding zien wat de betekenis is voor de praktijk.

Onze onderzoeksprojecten

verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

Onze leden onderzoeken ieder een vraag vanuit eigen ervaring in de onderwijspraktijk. Dat zijn vragen over bestaande, innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs; 

  • Hoogbegaafdheid en motivatie: Wat kunnen leerkrachten doen om echt het kind te zien? (Saskia Snikkers); 
  • Pedagogisch – didactisch handelen van leerkrachten en waarde(n)vol leiderschap in het onderwijs (Wouter Modderkolk); 
  • Diep luisteren en oordeelsvorming: Hoe vind je hier als leerkracht (PO/VO) de balans tussen? (Kirsten Koppel); 
  • Teacher artistry: Lesgeven is geen technische aangelegenheid vol trucjes, maar een kunst en daarmee een kunstzinnig proces. Hoe kunnen leerkrachten hun kunstenaarschap ontwikkelen? (Sita de Kam). 
  • Identiteitsmodel voor vrijescholen: Hoe gaan scholen (in het bijzonder (vrijeschool)onderwijs) om met hun tradities en gebruiken, met de veranderende maatschappij en de wetenschap? 

Overige onderzoeksprojecten

Samen onderzoeken?

Anna van der Want

Lector Onderzoeksgroep Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Anna, lector waarden van vrijschoolonderwijs

Onze lector

Dr. Anna van der Want is sinds 2022 lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs. Zij doet en begeleidt onderzoek op twee onderzoekslijnen; het ambacht van de leerkracht (po/vo) en de identiteit van vrijeschoolonderwijs. De huidige onderzoeksprojecten richten zich op thema's als pedagogisch-didactisch handelen van docenten, hoogbegaafdheid, leiderschap, lesgeven als kunstzinnig proces en de relatie tussen school en maatschappij. 

Lees meer over onze lector

Uitgelicht

100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?

Nieuws | Publicatie
Lees meerover 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?
verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

Inclusiviteit en Diversiteit

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Inclusiviteit en Diversiteit
foto van de winnende diversiteitsvlag

Wat is de publieke opdracht van Onderwijs?

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Wat is de publieke opdracht van Onderwijs?
Een foto van Wouter Modderkolk

Onze resultaten en publicaties

ruimte in een bibliotheek, op afstand zitten studenten in oranje banken te studeren, tussen de boeken in wandrekken

Ons Team

Anna van der Want

Lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Anna, lector waarden van vrijschoolonderwijs

Kirsten Koppel

Docent-onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
portretfoto kirsten koppel onderzoeksgroep waarden vrijschoolonderwijs

Marieke van der Sanden

Docent-onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Foto van Marieke van der Sanden

Saskia Snikkers

Onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Foto van Saskia Snikkers

Sita de Kam

Onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Foto van Sita de Kam

Wouter Modderkolk

Onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Foto van Wouter Modderkolk

Ons netwerk

vrijeschool-pabo_kinderen_met_leerkracht

Onderzoeksgroep Waarde(n) in Vrijeschoolonderwijs maakt deel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de Faculteit Educatie. Hier vallen ook de onderzoeksgroepen Muziek in Onderwijs en het Natuur in Ontwikkeling Kind onder.

Wij werken nauw samen met het onderwijsveld van vrijescholen, zowel voor primair onderwijs als voortgezet onderwijs en BVS-Schooladvies, onderwijsadviesdienst.

Nieuws

100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?

10 juni 2024 | Publicatie
Vrijeschoolonderwijs groeit in Nederland. Het was tijd voor een gedegen en kritische beschrijving over hoe er tegen vrijeschoolonderwijs wordt aangekeken.
Lees meerover 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?
verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

Inclusiviteit en Diversiteit

25 november 2023 | Algemeen
Dit is een opzet om de dialoog over inclusiviteit/diversiteit te bevorderen binnen vrijescholen, antroposofisch georiënteerde organisaties en andere organisaties/scholen waarbinnen dit vraagstuk speelt.
Lees meerover Inclusiviteit en Diversiteit
foto van de winnende diversiteitsvlag

100 jaar vrijeschool in Nederland

25 november 2023 | Algemeen
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs geeft met meerdere bijdragen acte de présence op het symposium 100 jaar vrijeschoolonderwijs.
Lees meerover 100 jaar vrijeschool in Nederland
Buitenkant van hoofdgebouw Hogeschool Leiden