Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie is het kenniscentrum van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Het kenniscentrum onderzoekt welke kennis, vaardigheden en houding zorgprofessionals nodig hebben om zorg te blijven verlenen in een sterk veranderende en steeds uitdagender wordende zorgomgeving. We onderscheiden ons met onze specifieke kennis en expertise op twee inhoudelijke onderzoeksthema's: persoonsgerichte zorg en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zijn er nog twee thema's die in de toekomst worden ontwikkeld tot een volwaardig kernthema: zorgtechnologie en klimaatadaptatie en gezondheid.

Meer over VEER

Onze onderzoeksgroepen

Het kenniscentrum onderzoekt welke kennis, vaardigheden en houding zorgprofessionals nodig hebben om zorg te blijven verlenen in een sterk veranderende en steeds uitdagender wordende zorgomgeving. Een belangrijke opgave is dat in de toekomst minder zorgprofessionals aan meer mensen met een complexere zorgvraag kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg moeten kunnen blijven verlenen. Binnen het kenniscentrum vinden we het dan ook belangrijk dat (toekomstige) zorgprofessionals zo vitaal mogelijk worden of blijven. Want vitale zorgverleners die goed voor zichzelf kunnen zorgen en eigen regie kunnen nemen, kunnen óók goed voor anderen zorgen en ervaren daarmee meer zingeving en een betekenisvoller leven.

Uitgelicht

Symposium Vitaliteit en Eigen Regie: geen kunst met Vaktherapie

Nieuws | Symposium Vitaliteit en Eigen Regie: geen kunst met Vaktherapie
Lees meerover Symposium Vitaliteit en Eigen Regie: geen kunst met Vaktherapie
Gebouw Hogeschool Leiden

Nieuwe lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg

Nieuws | Publicatie
Lees meerover Nieuwe lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg
foto van vlaggen van Hogeschool Leiden

Week van de Vaktherapie in het teken van culturele verschillen

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Week van de Vaktherapie in het teken van culturele verschillen
Foto van gebouw: Het Gebouw

Samenwerken

4 medewerkers in de ouderenzorg zijn met elkaar in gesprek

Alice van Liemt

Kwaliteitsmedewerker van het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie
Foto van Alice van Liemt

Rol en impact

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie beschouwt het als haar maatschappelijke opdracht om te werken aan een gezonde en inclusieve samenleving. We bevorderen de gezondheid, vitaliteit en eigen regie van zowel zorgprofessionals als van mensen in een kwetsbare positie die hierbij zorg en ondersteuning nodig hebben.

Dit doen we door de beroepspraktijk te vernieuwen en door reflectieve zorgprofessionals op te leiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling. In onze ogen kan dit niet anders dan door een hechte samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.

Ons onderzoek levert nieuwe kennis en toepasbare toepasbare producten op. We versnellen de toepassing van kennis door (toekomstige) zorgprofessionals te begeleiden in het eigen maken van waardevolle vaardigheden en hen te ondersteunen in het gebruik van nieuwe behandelmethoden, evaluatietools en werkwijzen voor een meer persoonsgerichte zorg

Partnersamenwerkingen

Als kenniscentrum kunnen we complexe uitdagingen niet alleen aanpakken. Door samenwerking en bundeling van kennis, expertise en ervaring kunnen we betere en duurzamere oplossingen bedenken voor de complexe vraagstukken in de zorg. In onderzoeksprojecten werken we daarom samen met zorgorganisaties, zorgprofessionals, zorgvragers, naasten, docenten, studenten en beleidsmakers. Ook is het kenniscentrum verbonden aan kennis- en innovatienetwerken als Medical Delta, Vitale Delta, Zuid-Hollandse Impact Alliantie, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en Leiden Healthy Society Center. Door te participeren in duurzame samenwerkingsverbanden kunnen we meer maatschappelijke impact realiseren.

De onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap werkt daarnaast structureel samen met Alrijne Ziekenhuis.

Onderzoeksprojecten

Bekijk alle projecten

Publicaties & resultaten

Bekijk alle publicaties en resultaten

Thema's van VEER

Duurzaamheid

Goed en toegankelijk onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, en geldt als belangrijke basis voor een duurzame democratie. Leiden heeft een lange historie als onderwijsstad. Binnen onze hogeschool hebben we een van de grootste pabo’s van het land, met een sterk pedagogisch en innovatief karakter.

Ontdek meer over Duurzaamheid

Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, en geldt als belangrijke basis voor een duurzame democratie. Leiden heeft een lange historie als onderwijsstad. Binnen onze hogeschool hebben we een van de grootste pabo’s van het land, met een sterk pedagogisch en innovatief karakter.

Ontdek meer over Onderwijs

Gezondheid en welzijn

Hogeschool Leiden heeft sinds haar oprichting en mede vanwege haar ligging op het Leiden Bio Science Park een sterke positie in de zorg en het sociaal domein. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vitaal blijven en worden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ontdek meer over Gezondheid en welzijn

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid staan we voor grote uitdagingen. Daarom willen we de komende jaren onze bijdrage aan een veilig Nederland zichtbaarder maken en onze samenwerking met politie en andere veiligheidsdiensten versterken.

Ontdek meer over Veiligheid

Nieuws

Eefje Belt ontvangt de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC

30 mei 2024 | Onderzoek
Eefje Belt, programmaleider MANP en daarnaast docent onderzoeker, heeft de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC ter waarde van 25.000,- euro in ontvangst mogen nemen.
Lees meerover Eefje Belt ontvangt de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC
Eefje Beld ontvangt bloemen en een cheque

Verpleegkundig leiderschap: ‘Het begint met zelf actie ondernemen’

15 mei 2024 | Algemeen
Verpleegkundigen zijn onmisbaar bij het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg die aansluit op de behoeften en wensen van patiënten. Om de kennis en kunde van verpleegkundigen mee te laten wegen bij veranderingen in de zorg, is verpleegkundig leiderschap nodig.
Lees meerover Verpleegkundig leiderschap: ‘Het begint met zelf actie ondernemen’
Afbeelding van een verpleegkundige

Nieuw lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

15 januari 2024 | Onderzoek
Het nieuwe lectoraat Verpleegkundig Leiderschap doet samen met verpleegkundigen praktijkgericht onderzoek naar hoe de beroepsgroep kan professionaliseren, en hoe verpleegkundigen kunnen floreren.
Lees meerover Nieuw lectoraat Verpleegkundig Leiderschap
Gebouw Hogeschool Leiden