Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kenniscentra

Ons onderzoek is georganiseerd in vijf kenniscentra met elk een eigen onderzoeksprogramma. Hierbinnen doen we onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s en vraagstukken uit de beroepspraktijk. We werken multidisciplinair en intensief samen met het onderwijs én de praktijk. We leveren relevante kennis op en realiseren toepasbare producten met en voor professionals.

Ontdek meer over onze kenniscentra, onderzoeksgroepen en projecten en kijk hoe jij aan kunt sluiten of mee kunt werken.

Duurzaam Organiseren

Kenniscentrum

Onderzoekt hoe organisaties omgaan met vraagstukken rondom inclusie en rechtvaardigheid. Hoe kunnen organisaties de bedrijfsvoering versterken - zodat rekening houdend met mens en omgeving – zij toekomstbestendig zijn en waarde creëren voor de samenleving.

Meer over Duurzaam Organiseren
Meerdere studenten van Hogeschool Leiden luisteren en schrijven of typen mee in de klas
Overzichtsfoto van Foodlab en met twee onderzoekers aan het werk

Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB)

Kenniscentrum

LCAB is een initiatief van de faculteit Science en Technology waarbinnen praktijkgericht onderzoek plaatsvindt op vraagstukken die vallen binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid. Het LCAB beschikt over kennis en apparatuur om onderzoek uit te voeren op het gebied van meten en detecteren in biologische systemen.

Meer over LCAB

Professionaliseren door Onderwijs-pedagogisch Praktijkonderzoek (POP)

Kenniscentrum

Het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie zet in op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken. Het kenniscentrum doet hiertoe onderzoek mét en in de praktijken van onderwijzen en opvoeden.

Meer over POP
vier kinderen op een rijtje, houden muziekinstrument vast
klein kindje loopt tussen ouders in en houdt hun handen vast

Samen Redzaam

Kenniscentrum

Kenniscentrum Samen Redzaam doet onderzoek gericht op het versterken van het sociaal domein. We beogen dat professionals kunnen bevorderen dat mensen beter in staat zijn om binnen een dynamische en complexe samenleving te functioneren met een goede kwaliteit van leven.

Meer over Samen Redzaam

Vitaliteit en Eigen Regie (VEER)

Kenniscentrum

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie valt binnen de context van de zorgverlening. Dit centrum stelt zich tot doel om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden over het versterken van de veerkracht, het verhogen van de vitaliteit en het bevorderen van de eigen regie van iedereen.

Meer over VEER
Zorgprofessional van onderzoeksgroep BiBoz helpt cliente met arm in praktijkruimte

Bekijk onze onderzoeksprojecten en -resultaten

De 'leer'kracht van groene schoolpleinen

Onderzoeksproject
Lees meerover De 'leer'kracht van groene schoolpleinen
Jongetje hurkt op groen schoolplein met meester naast hem

Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang (AFGEROND)

Onderzoeksproject
Lees meerover Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang (AFGEROND)
Een student Vrijeschool Pabo kijkt omhoog naar boom om deze na te tekenen met groepje studenten achter zich

Een nieuwe methodiek voor Roffa (AFGEROND)

Onderzoeksproject
Lees meerover Een nieuwe methodiek voor Roffa (AFGEROND)
foto van twee studentes die in verte aan komen lopen in de bibliotheek

Samenwerken

Heb je vragen, wil je meer informatie over de bestaande samenwerkingsverbanden of zelf samenwerken met Hogeschool Leiden? Neem dan contact op met Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking.

Piet-Hein van der Ploeg

Adviseur externe samenwerking
Piet-Hein van der Ploeg