Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Samenwerken met Hogeschool Leiden

Innoveren doen we samen. Daarom trekken wij op met de wereld om ons heen, zowel in onderwijs als in onderzoek. We leiden samen studenten op tijdens stages, maken met elkaar vervolgopleidingen op maat en doen gezamenlijk onderzoek dat directe impact heeft op de maatschappij. Hoe heb jij daar baat bij en hoe helpen we jou verder? Daarover gaan we graag met je in gesprek.

Maak impact in de beroepspraktijk met:

Stageplekken

Een stage is een waardevolle gelegenheid voor studenten om hands-on ervaring op te doen. En voor bedrijven en organisaties de uitgelezen manier om frisse ideeën binnen te halen.

Is er een plek vrij voor stagiairs in jouw bedrijf of organisatie? Onze studenten en opleidingen zijn geregeld op zoek naar mooie plekken. 

Meer over stages
Stagiaire Sociaal Werk Jeugd in Onderwijs zit in klas en praat met jonge kinderen

Samen onderzoek doen

Innovatieve oplossingen ontwikkelen voor belangrijke problemen? Ontdek meer over de onderzoeken die wij binnen onze kenniscentra doen binnen belangrijke maatschappelijke thema's. En draag bij aan het verbeteren van praktijken en beleid. 

Ontdek mogelijkheden
vier kinderen op een rijtje, houden muziekinstrument vast

Onderwijs op maat

Ben je een professional die op zoek is naar verdere ontwikkeling voor jezelf of jouw medewerkers? Hogeschool Leiden is jouw partner op het gebied van  bij-, na- en omscholing voor professionals. Ontdek op welke gebieden wij maatwerktrajecten kunnen aanbieden.

Lees meer
Ziekenhuisbalie met verpleegkundige

Algemene vragen?

Heb je vragen, wil je meer informatie over de bestaande samenwerkingsverbanden of zelf samenwerken met Hogeschool Leiden? Neem dan contact op met Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking. Piet-Hein zoekt dan binnen de hogeschool naar de opleiding die het beste aansluit bij jouw vraagstuk en overlegt welke mogelijkheden er zijn.

Piet-Hein van der Ploeg

Adviseur externe samenwerking
Piet-Hein van der Ploeg

Samen innoveren

Samenwerken in het laboratorium
Belofte 3
We versterken onze duurzame samenwerking met partners in regionale kennis- en innovatie-ecosystemen, zowel in onderwijs als in onderzoek.
Bekijk ons instellingsplan
Een kleine greep

Huidige samenwerkingsverbanden

Leiden Kennisstad

Hogeschool Leiden heeft samen met gemeente Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en Naturalis Biodiversity Center de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Hierin werken we samen aan het versterken van de positie van Leiden als stad van kennis en kunde. Voornaamste doelen zijn het laten floreren van de kennisinstellingen in Leiden én ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en organisaties in Leiden optimaal profiteren van de aanwezigheid van deze grote kennisinstellingen in hun stad. 

Initiatieven binnen Leiden Kennisstad
Leren met de Stad

Leren met de Stad (LmdS) is tot stand gekomen vanuit de City Deal Kennis Maken, gericht op het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen en de grootschalige inzet van studenten, docenten en onderzoekers. Vanuit LmdS werken studenten in de wijken in Leiden, in co-creatie met maatschappelijke organisaties, de gemeente en bewoners. In 2023 heeft LmdS een subsidie ontvangen voor de periode 2023-2026. Hogeschool Leiden is penvoerder, Universiteit Leiden, mboRijnland en gemeente Leiden zijn partners. Vind hier waar en hoe LmdS actief is.

Het LEF (Leiden Education Fieldlab)

Het LEF is een netwerkorganisatie van en voor het Leidse onderwijs, met een fysieke broedplaats in Leiden. Samen met (toekomstige) onderwijsprofessionals (po, vo, mbo, hbo, wo, ondernemers, gemeente Leiden en musea) vergroten we de beweging van sectoroverstijgend samen leren, innoveren, onderzoeken en het verbinden van binnen- en buitenschools leren in het Leidse speelveld. Hiervoor benutten we actief de diverse perspectieven en vraagstukken van onze partners. Door samen met hen te programmeren, onderzoeken en innoveren. Het LEF is de plek geworden in Leiden Kennisstad om na te denken, stil te staan om uiteindelijk samen tot inzichten en oplossingen te komen. 

De samenwerking binnen Leiden Kennisstad focust zich op 3 thema’s: Gezondheid & Welzijn, Biodiversiteit & Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed. Hogeschool Leiden is vooral actief binnen Gezondheid & Welzijn, waarbij de toetreding van de hogeschool tot het Leiden Healthy Society Center (LHSC) een mijlpaal was in 2023. LHSC verbindt kennis, initiatieven en vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn in Leiden met elkaar en stimuleert en faciliteert samenwerking, waarbij vanuit de hogeschool de faculteiten Gezondheidszorg en Sociaal Werk &Toegepaste Psychologie deelnemen. 

Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA)

ZHIA is het kennis- en innovatienetwerk van de vier grote Zuid-Hollandse hogescholen: Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool. Samen vormen zij een alliantie die door middel van praktijkgericht onderzoek bij wil dragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen in de regio Zuid-Holland en daarbuiten. ZHIA bundelt haar krachten (voorlopig) op drie gezamenlijke thema’s: Gezondheid, zorg en welzijn, Duurzaamheid en Artificial Intelligence / Datascience. Het doel is om de samenwerking en daarmee de regionale impact op deze thema’s te bevorderen, zowel tussen de ZHIA-hogescholen (onderzoeksallianties) als met partijen binnen en buiten de regio. Om dat te doen wil ZHIA nieuwe en bestaande netwerken activeren en versterken.

Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop

Economie071

Samen met gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen in de regio Leiden, werkt Hogeschool Leiden aan het versterken van de Leidse (kennis-) economie. Economie071 is het platform waar ondernemers, overheden en onderwijs elkaar vinden en waar publiek-private samenwerkingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen onze opleiding Informatica en Inventeers Research and Development in de Inventeers Academy

Uitgelicht

Een vraagstuk?

Schakel het Juridisch Ondernemersloket in
Onze HBO-rechten studenten adviseren bedrijven kosteloos over contractenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Meer informatie
Logo Juridisch Ondernemersloket HBO Rechten

Versterking samenwerking huisartsen en sociaal werkers in spe

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Versterking samenwerking huisartsen en sociaal werkers in spe
Personen ondertekening samenwerking LUMC en sociaal werk

Studenten helpen bij belastingaangifte

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Studenten helpen bij belastingaangifte
Brieven van de belastingdienst