Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderwijs- en Examenregeling

Een Onderwijs- en Examenregeling (OER) bevat de hoofdzaken (rechten en plichten) met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. Op deze pagina vind je meer informatie en de OER per opleiding.

Docent en studenten Informatica bij Hogeschool Leiden bespreken samen lesstof achter laptops

In de OER staat onder andere:

  • de inhoud van de opleiding en de examens;
  • hoeveel toetsgelegenheden je per jaar hebt en in welke periode;
  • hoelang tentamenuitslagen geldig zijn;
  • het (bindend) studieadvies en doorstroomnormen; en
  • de regels over fraude en plagiaat.
OER per opleiding

Bekijk het overzicht van OER-en:

OER-en studiejaar 2023-2024
OER-en studiejaar 2022-2023
OER-en studiejaar 2021-2022

Uitvoeringsreglement 2023-2024

Download het uitvoeringsreglement bij de Onderwijs- en examenregelingen 2023-2024 van de bachelor- en masteropleidingen van Hogeschool Leiden.

Download uitvoeringsreglement
Examencommissie

In dit reglement worden nadere regels gesteld met betrekking tot de samenstelling, benoeming, werkwijze, besluitvorming, verantwoording en faciliteiten van de examencommissie.

Reglement Examencommissies

Ben je op zoek naar een OER van een eerder studiejaar? Deze worden aangeboden op de Praktische Informatie binnen SharePoint. 

Toelichting onderdelen OER

Voor ieder studiejaar wordt er per opleiding een OER vastgesteld door het College van Bestuur. Hieronder vind je een toelichting uit welke onderdelen de OER bestaat.

Deel A

Deel A betreft het algemene deel van de OER. Hierin staan de instellingsbrede bepalingen voor de hogeschool. Dat zijn de onderwerpen die het College van Bestuur op identieke wijze wil laten uitvoeren. Dit deel is tot stand gekomen in samenspraak met de faculteiten (opleidingen), de betrokken diensten en met instemming van de Gezamenlijke Vergadering.

Deel B

Deel B betreft het opleidingsspecifieke deel van de OER dat een nadere uitwerking betreft van hetgeen in deel A staat. Hierin staan de onderwerpen die dermate opleidingsspecifiek zijn dat een hogeschoolbrede wijze van invulling niet mogelijk is. De opleidingen werken dit deel, binnen de kaders van deel A, nader uit. Daarbij vindt afstemming plaats met de opleidingscommissies (die tevens instemmingsrecht hebben), de examencommissies en de dienst Onderwijs- en Studentzaken.

Erratum / addendum / preambule

Gedurende het studiejaar komt het soms voor, dat er iets gewijzigd of toegevoegd wordt aan een OER. Dit wordt in beginsel gedaan in de vorm van een erratum (wijziging) of een addendum (toevoeging). Een preambule is een inleidende tekst bij de Onderwijs- en examenregeling.