Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leiden Centre for Applied Bioscience

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) is het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. Hier wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar vraagstukken binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid. Het LCAB beschikt over kennis en apparatuur om onderzoek uit te voeren op het gebied van meten en detecteren in biologische systemen. Het LCAB ontwikkelt nieuwe meettoepassingen en technologieën. Ook geven we advies en uitleg bij de resultaten van deze nieuwe toepassingen en technologieën.

Een persoon met een grote pipet doet een vloeistof in een reageerbuisje naast een brander

Onze onderzoeksgroepen

De onderzoeksgebieden van het LCAB zijn zeer gevarieerd, resulterend in een diversiteit aan onderzoeksprojecten. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar een snelle identificatie van bacteriën binnen de voedselverwerkende industrie of een onderzoek naar de diversiteit van de bodem. Alle projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe meettoepassingen waarbij innovatieve technieken worden ingezet. Hieronder vallen de omics-gebieden Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Metabolomics en Microbial Genomics. De relaties tussen de met deze sleuteltechnieken gegenereerde data worden geanalyseerd met behulp van bio-informatica tools. 

Uitgelicht

LCAB Symposium 2023

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover LCAB Symposium 2023
Gebouw Hogeschool Leiden

Moderne DNA-techniek LCAB bevestigt vondst unieke vogelsoort

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Moderne DNA-techniek LCAB bevestigt vondst unieke vogelsoort
Foto van het kadaver van de geelkruinkwak

Biodiversiteit in de polder: veldwerkdag van het LCAB

Nieuws | Algemeen
Lees meerover Biodiversiteit in de polder: veldwerkdag van het LCAB
foto's van onderzoek over biodiversiteit

Samenwerken

Leiden Centre for Applied Bioscience

Docent Marijn Knip (r) samen met een student op een lab van Hogeschool Leiden. (foto: Patrice Börger)
Voor studenten

Volg jij de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Bio-informatica, Chemie, Informatica of Biologisch Analist bij het MLO? Dan ben jij mogelijk onze collega van de toekomst!  

Wij laten je graag kennismaken met verrassende en boeiende stages op het gebied van maatschappelijke thema’s: Landbouw, water & voedsel en Gezondheid & zorg. Wij bieden veel verschillende onderzoeksprojecten en daarmee ook een grote verscheidenheid aan partners. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door studenten, docenten en analisten afkomstig van de faculteit Science & Technology.  

We hebben een brede keuze aan stageplekken voor verschillende opleidingen. Meld je snel aan en verzeker je van een plek bij het Kenniscentrum LCAB!  

Bekijk het volledige aanbod

Voor docenten

Docenten kunnen bij het LCAB terecht om te werken aan hun eigen professionalisering. Ze kunnen meedoen aan onderzoek bij de verschillende onderzoeksgroepen. Dit draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs dat zij verzorgen. Daarnaast kunnen docenten door middel van deze activiteiten hun carrièremogelijkheden en arbeidsmarktpositie verder ontwikkelen. Sommige docenten hebben extra aandacht voor de vertaling van onderzoek naar onderwijsprogramma’s.  
 

Voor professionals

Het vakgebied van de Biosciences staat nooit stil. Juist daarom zoeken bedrijven naar actuele opleidingen voor hun medewerkers in diagnostiek en research laboratoria. Het Centrum Bioscience Diagnostiek (CBD) van de faculteit Science & Technology biedt verschillende opleidingen en nascholingen aan. Neem ook een kijkje.

Meer over het nascholingsaanbod van het CBD.

Samenwerking staat bij ons centraal. We werken aan de opbouw van nieuwe relaties en het verduurzamen van bestaande samenwerkingen. Doel hiervan is om als LCAB met praktijkgericht onderzoek een directe meerwaarde te kunnen bieden voor zowel het werkveld als het onderwijs van de toekomstige professional. 

Partnersamenwerkingen
Partnersamenwerkingen

Wij werken met ruim 150 partners samen in diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksresultaten worden vertaald en geïmplementeerd in het werkveld en het onderwijs. De kernpartners op het LCAB zijn LUMC, Universiteit Leiden, Naturalis Biodiversity Center en BaseClear. Zij zijn structureel betrokken bij onderzoeksprojecten binnen de verschillende onderzoekslijnen. Wij hebben twee lectoren aangesteld in samenwerking met twee van deze partners: BaseClear en Naturalis.  
 

Onderzoeksgebieden

Er zijn diverse onderzoeksgebieden te onderscheiden waarbinnen praktijkgericht onderzoek door het LCAB wordt verricht. De onderzoeksgebieden zijn zeer gevarieerd, resulterend in een grote diversiteit aan onderzoeksprojecten. Zoals onderzoek naar het monitoren van de biodiversiteit van de bodem en de samenstelling van gefermenteerde voeding mbv DNA-analyse technieken of het ontwikkelen van een diagnostische methodiek voor de detectie van schimmels bij tulpen.

Biologische indicatoren in omgeving

In dit onderzoeksgebied wordt onder andere gezocht naar geschikte methoden voor bemonstering in diverse omgevingen en wordt onderzoek gedaan naar geschikte analysemethoden voor deze monsters.

Gezonde en weerbare gewassen

Binnen het onderzoeksgebied dat gericht is op de gezondheid van gewassen, vinden verschillende onderzoeken plaats. Zo is er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor specifieke detectie van de schimmel Fusarium Oxysporum bij de tulp.

Gezonde voeding

Onderzoek naar voeding wordt uitgevoerd op het LCAB en op het Foodlab. In het Foodlab ligt het accent op nieuwe manieren van voedselbereiding. Het LCAB levert hieraan een bijdrage door bijvoorbeeld het ontwikkelen van analysemethoden voor het meten van inhoudsstoffen in voedingsingrediënten, of het in kaart brengen van micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten) die een rol spelen bij fermentatieprocessen

Gezondheid van de mens

Bij ons staat onder andere de gezondheid van de mens centraal. Binnen dit onderzoeksgebied wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het verband tussen de samenstelling van darmmicrobiotica en het ontstaan van maagdarmklachten tijdens duurinspanning. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van een zorginnovatie om een doelmatiger behandeling van urineweginfecties en een sterk verminderd antibiotica gebruik te realiseren.

Gezondheid van dieren

Binnen het onderzoeksgebied dat gericht is op de gezondheid van het dier, worden met name technieken en markers ontwikkeld om de gezondheid van dieren te kunnen monitoren. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van nanopore sequencing.

Sleuteltechnologieën

We voeren onderzoek uit op het gebied van meten en detecteren van biologische systemen binnen verschillende onderzoeksgebieden. Alle projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe meettoepassingen waarbij innovatieve technieken worden gebruikt. Een aantal projecten richt zich specifiek op de ontwikkeling van deze zogeheten sleuteltechnologieën. 

Tools in het onderwijs

Onderwijsontwikkeling is een speerpunt binnen het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar tools die het onderwijs kunnen verbeteren. 

Rol en impact

Wij vinden de doorwerking van onderzoek naar het onderwijs een heel belangrijk doel. Ons onderzoek staat voortdurend in verbinding met het onderwijs en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten. Vice versa wordt het onderzoek binnen het LCAB uitgevoerd in samenwerking met studenten, docenten en bedrijven. Via onderzoeksactiviteiten verbeteren wij het onderwijs bij de Applied Science-opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Bio-informatica, Chemie en het MLO van MBO Rijnland.  

Onderzoeksprojecten

Naar alle projecten

Thema's van LCAB

Duurzaamheid

Goed en toegankelijk onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, en geldt als belangrijke basis voor een duurzame democratie. Leiden heeft een lange historie als onderwijsstad. Binnen onze hogeschool hebben we een van de grootste pabo’s van het land, met een sterk pedagogisch en innovatief karakter.

Ontdek meer over Duurzaamheid

Gezondheid en welzijn

Hogeschool Leiden heeft sinds haar oprichting en mede vanwege haar ligging op het Leiden Bio Science Park een sterke positie in de zorg en het sociaal domein. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vitaal blijven en worden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ontdek meer over Gezondheid en welzijn

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid staan we voor grote uitdagingen. Daarom willen we de komende jaren onze bijdrage aan een veilig Nederland zichtbaarder maken en onze samenwerking met politie en andere veiligheidsdiensten versterken.

Ontdek meer over Veiligheid

Nieuws

60 jaar: Onderwijs in laboratoria

28 maart 2024 | Algemeen
Het laboratoriumonderwijs van Hogeschool Leiden en mboRijnland viert dit jaar het 60-jarig jubileum.
Lees meerover 60 jaar: Onderwijs in laboratoria
Docent Marijn Knip (r) samen met een student op een lab van Hogeschool Leiden. (foto: Patrice Börger)

Een darm of lever op een chip? Leids onderzoek naar piepkleine organen

1 maart 2024 | Onderzoek
Organische samenwerking brengt kennis en expertise bij elkaar in nieuw onderzoeksproject naar organs-on-chips.
Lees meerover Een darm of lever op een chip? Leids onderzoek naar piepkleine organen
Onderzoekers organs-on-chips in lab

Winnaars Kerstprijsvraag

23 januari 2023 | Algemeen
De wet van de grote getallen in actie bij de grote kerstprijsvraag! Door iedereen te laten raden hoeveel cursisten vorig jaar bij het CBD hebben bijgeleerd, hoopten we dat alle antwoorden tezamen een goede inschatting gaven van het werkelijke getal.
Lees meerover Winnaars Kerstprijsvraag
Gebouw Hogeschool Leiden