Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Organisatie

Hogeschool Leiden biedt een dynamische leeromgeving waar innovatieve onderwijsmethoden en praktijkgerichte programma's centraal staan. Met een heldere organisatiestructuur en een duidelijke missie, geleid door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, streeft de hogeschool ernaar om studenten optimaal te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Achter de computer werkende vrouw die naar het scherm toe lacht

De Organisatorische Fundering van Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een onderwijsinstelling die zich kenmerkt door een heldere organisatiestructuur en een duidelijke missie, zoals omschreven in de eigen statuten. Deze fundamenten leggen uit hoe Hogeschool Leiden is georganiseerd en functioneert, met een centrale rol voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

 

Het College van Bestuur heeft de leiding over de hogeschool. Zij zorgen voor de dagelijkse leiding, beheren de school en maken en voeren het beleid uit. Dit team zet de lijnen uit voor waar de hogeschool naartoe gaat en zorgt ervoor dat alles goed loopt.

De Raad van Toezicht kijkt mee met het College van Bestuur. Zij houden in de gaten of het beleid goed is en of alles binnen de hogeschool goed gaat. Ook geven zij advies aan het College van Bestuur en zijn zij de werkgever van het College.

Samen zorgen deze organen ervoor dat Hogeschool Leiden een plek is waar kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. Voor studenten betekent dit een leeromgeving waar zij centraal staan, ondersteund door innovatief onderwijs en sterke banden met de praktijk. Hogeschool Leiden zet zich in om studenten niet alleen kennis bij te brengen, maar hen ook te vormen tot professionals die klaar zijn voor de toekomst.

Ontstaan van Hogeschool Leiden

Geschiedenis

Wij wortelen in het verleden, maar wij kijken naar de toekomst. Via onderwijs en toegepast onderzoek, met onze studenten, medewerkers en alumni, zijn wij via een breed netwerk verbonden met deze regio. Het fundament van Hogeschool Leiden is gelegd toen de Verpleegacademie Vronestein en de Academie voor Fysiotherapie met elkaar fuseerden. Op 1 februari 1985 betrokken beide instellingen het gebouw aan de Endegeesterwatering, dat hiervoor speciaal gebouwd was. Twee jaar later werd de nieuwe huisvesting uitgebreid met het zogenaamde BAZ-gebouw, dat onderdak bood aan de logopedie-opleiding.

In het begin van de jaren negentig fuseerde een aantal hbo-instellingen, waaronder het Laboratorium Onderwijs Rijnland, de verpleegkundeopleiding, een sociale academie en enkele pabo’s tot de Leidse Hogeschool. Om verbinding te creëren tussen de diverse onderdelen werd het plan opgevat één locatie te bouwen voor de hogeschool midden in het BioScience Park, het Leidse kenniscluster op het gebied van ‘Life Sciences’. Dit gebouw werd in 1999 opgeleverd en bood destijds plaats aan bijna drieduizend studenten. De verschillende fusies en de ligging in het BioScience Park staan ook aan de oorsprong van de huidige profilering. 

De keuze voor onderwijs op het gebied van gezondheid en welzijn, onderwijs, veiligheid en duurzaamheid lag voor de hand, kijkend naar de kracht van de regio, de vestiging op het Life Sciences Park, en de oorsprong van de hogeschool.

Sinds 1999 is het aantal studenten dat lessen volgt bij onze hogeschool enorm toegenomen, zowel middelbare scholieren die bij ons een bachelor of master opleiding gaan doen, maar ook werkenden die in het kader van hun loopbaan een cursus of opleiding bij ons volgen. Er is ook flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onderwijs, medewerkers, kwaliteitszorg, huisvesting, faciliteiten en ICT. Om die groei blijvend het hoofd te bieden, is er in 2008 en 2009, en opnieuw in 2021 en 2022 gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw aan de Zernikedreef

Gebouw Hogeschool Leiden
Huidig pand Hogeschool Leiden
Zwart wit foto van het oude pand van laboratoriumschool Rijnland
Laboratorium Onderwijs Rijnland
Meer weten?

Ontdek meer over ons

Ontdek de medezeggenschap van HL

Medezeggenschap

Ga naar Medezeggenschap
Ontdek de Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling

Ga naar Onderwijs- en examenregeling
Ontdek de Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Ga naar Organisatiestructuur
Ontdek de Rechtsbescherming

Rechtsbescherming

Ga naar Rechtsbescherming
Ontdek de Verslagen & Inzichten

Verslagen & Inzichten

Ga naar Verslagen & Inzichten
Ontdek de medezeggenschap van HL

Medezeggenschap

Ga naar Medezeggenschap
Ontdek de Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling

Ga naar Onderwijs- en examenregeling
Ontdek de Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Ga naar Organisatiestructuur
Ontdek de Rechtsbescherming

Rechtsbescherming

Ga naar Rechtsbescherming
Ontdek de Verslagen & Inzichten

Verslagen & Inzichten

Ga naar Verslagen & Inzichten