Hogeschool Leiden

Over het kenniscentrum

Kenniscentrum POP wil onderzoeksinzichten concretiseren om zo de kwaliteit van handelen van professionals te verhogen. Het kenniscentrum legt de focus op de volgende gebieden:

  • Het onderzoeken, zichtbaar maken, expliciteren en verifiëren van de intenties van de lerarenopleidingen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijspraktijken die in lijn zijn met de intenties.
  • Het vertalen van onderzoek en nieuwe praktijken naar competenties voor lerarenopleiders en (aankomend) leraren om de kwaliteit van hun handelen te vergroten.
  • Dialoog en ‘vertaling’ van goede praktijken uit onderzoek en opleidingspraktijken naar het brede onderwijsveld.

De lectoraten binnen het kenniscentrum werken nauw samen, met elkaar en met professionals in de beroepspraktijk om de activiteiten vorm te geven.

Lees meer over de betrokken lectoraten