Hogeschool Leiden

Onderzoek en projecten

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet onderzoek aan de hand van thema’s die aansluiten bij de beroepspraktijk. Deze thema's zijn onderverdeeld in verschillende onderzoekslijnen. Iedere lijn wordt begeleid door docenten van de hogeschool (en samenwerkende hogescholen en universiteiten).

Leefklimaat

Er is een positief en open leefklimaat in een instelling als de begeleiding er voor de cliënt is, de cliënt dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn en er een prettige, veilige sfeer hangt in de instelling.

Leerklimaat

Er is een positief leerklimaat in een klas als de leerkracht er voor de leerling is, de leerling dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn, er weinig ruzie is, er niet gepest wordt en de sfeer veilig is in de klas.

Werkklimaat

Er is een positief werkklimaat als de medewerkers tevreden zijn over het leiderschap van hun leidinggevende, het team goed functioneert, medewerkers ontwikkelings-perspectief zien en geen last hebben van een te hoge werkdruk.

Overige nationale onderzoeken en projecten

Daarnaast werkt het lectoraat ook aan een aantal andere onderzoeken en projecten. 

Lopend

Afgerond

Overige internationale onderzoeken en projecten

Lopend

Afgerond