Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Klimaatonderzoek in Estland

In samenwerking met de ‘Criminal Justice Department’ van het ministerie van Justitie in Estland heeft het lectoraat Residentiële Jeugdzorg een project opgezet, gericht op het leef- en werkklimaat in gevangenissen en Jeugdzorg-Plus instellingen in Estland.

Dit leef- en werkklimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van Justitie in Estland- vond plaats tussen mei 2015 t/m eind 2017 in één jeugdgevangenis, twee gevangenissen en drie Jeugdzorg-Plus instellingen.

Wat werd er onderzocht?

Lectoraatsonderzoekers en medewerkers van het ministerie hebben in die periode drie metingen uitgevoerd waarbij zij vragenlijsten afnamen bij medewerkers en jongeren. Ook studenten van de Master Jeugdzorg waren betrokken bij het project. Twee keer zijn zij mee gereisd naar Estland om te helpen met de uitvoer van het onderzoek en om hun kennis en ervaringen te delen. Na elke meting zijn de resultaten terug gekoppeld in de instellingen.

Rol van het lectoraat

Het lectoraat heeft binnen het project een uitvoerende en adviserende rol gehad vanuit de kennis die in de Nederlandse onderzoeken is opgedaan. Als afsluiting van het project zijn de resultaten van de metingen in een eindrapportage uitgewerkt.

Heb je interesse in deze rapportage? Neem dan contact op met Geke Klapwijk.