Hogeschool Leiden

Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg vormt samen met andere instellingen en verenigingen een kernteam dat zich bezig houdt met het opstellen van Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen. Deze kwaliteitscriteria zullen richtlijnen en kwaliteitseisen bevatten en zijn een leidraad voor goede en veilige zorg voor cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen. Naar verwachting wordt in het najaar van 2018 een eerste versie opgeleverd.

Wat wordt er ontwikkeld?

De gezamenlijke inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg brachten in september 2016 het rapport ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’ uit. Hierin adviseerden zij om Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen op te stellen, dat richtlijnen en kwaliteitseisen bevat. Het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) deed een formele oproep om deze kwaliteitscriteria te ontwikkelen.

Waarom is het project belangrijk?

De afgelopen jaren worden steeds meer kinderen en jongeren met complexe problematiek in gezinshuizen geplaatst. De Kwaliteitscriteria worden opgesteld vanuit een gedeelde visie op zorg en hulpverlening in gezinshuizen. Dergelijke criteria zorgen ervoor dat de hulpverlening in gezinshuizen transparant, navolgbaar en daarnaast toetsbaar is.

Met wie werken we samen?

Het kernteam bestaat uit het lectoraat Residentiële Jeugdzorg, Gezinshuis.com, Nederlands Jeugd Instituut, ’s Heeren Loo, Driestroom, Jeugddorp De Glind, Keurmerk Gezinshuizen en beroepsvereniging Present 24x7. Het kernteam bestaat uit een mix van vertegenwoordigers die vanuit ‘kennis’ en ‘ervaring’ bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria . Het ministerie van VWS heeft voor dit project een subsidie verstrekt.

Wat is het resultaat?

Het streven is om in het najaar van 2018 een eerste versie van de Kwaliteitscriteria te presenteren. Begin 2019 kunnen dan de definitieve Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen worden aangeboden aan het ministerie van VWS, de gezamenlijke inspecties en het werkveld. Rondom deze gebeurtenis zal een congres worden georganiseerd.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geke Klapwijk.