Hogeschool Leiden

Project De spagaat in de forensische zorg

In het project De spagaat in de forensische zorg onderzoekt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg veelvoorkomende dilemma’s uit de forensische beroepspraktijk.

Wat wordt er onderzocht?

Op basis van twee literatuurstudies en interviews met medewerkers en patiënten doet het lectoraat onderzoek naar veelvoorkomende dilemma’s uit de forensische beroepspraktijk. Vervolgens geven zij trainingen waarin reflectiemethoden aan bod komen die medewerkers leren om met deze dilemma’s om te gaan.

Waarom is het project belangrijk?

Werken met cliënten met een forensische achtergrond stelt hoge eisen aan medewerkers. Vaak ontstaan hierdoor dilemma's die te maken hebben met de balans tussen structuur en flexibiliteit waar medewerkers mee worstelen. Zij hebben behoefte aan praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Op wie richt het project zich?

Het streven is om 34 medewerkers en patiënten van regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) te interviewen over dilemma’s waar zij mee te maken hebben. Vervolgens worden medewerkers getraind in reflectiemethoden om met deze dilemma's om te gaan.

Hoe ziet het project eruit?

Het project start met twee literatuurstudies naar veelvoorkomende dilemma’s en werkzame reflectiemethoden. Hierna houden onderzoekers interviews met medewerkers en patiënten over dilemma’s waar zij mee te maken hebben. Daarna kiezen zij maximaal vier reflectiemethoden die zij de medewerkers in verschillende trainingsbijeenkomsten aanleren. 

Met wie werken we samen?

Hogeschool Leiden en HVO-Querido doen hier de komende twee jaar onderzoek naar in een door het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) gesubsidieerd project.

Wat zijn de resultaten?

De uitkomsten worden gepresenteerd in een artikel en een handboek met videofragmenten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Inge de Wit.