Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Klimaatonderzoek in Duitsland

Ook in Duitsland vindt klimaatonderzoek plaats. Sinds 2014 doet het lectoraat in samenwerking met Evelyn Heynen, doorlopend onderzoek in de Jeugddetentie-inrichting JVA Iserlohn. Sinds 2017 doen zij dit ook in de Jeugddetentie-inrichting JVA Wuppertal-Ronsdorf) en in de tbs-kliniek voor volwassenen SOTHA Gelsenkirchen.

Behandelmotivatie in kaart brengen

Naast leef- en werkklimaatonderzoek wordt de behandelmotivatie van cliënten in kaart gebracht en hun motivatie voor dagelijkse activiteiten. Het onderzoek vindt één tot twee keer per jaar plaats.

Zelfstandig onderzoek uitvoeren

De instellingen werken met ambassadeurs en voeren het onderzoek zelfstandig uit. Dr. Evelyn Heynen van de Open Universiteit analyseert de data en verzorgt de terugkoppeling aan de teams. De aandacht voor het onderwerp blijkt hierdoor toe te nemen.

Leefklimaat-dag

Het Ministerie van Justitie van Nordrhein-Westfalen (waar de instellingen onder vallen) heeft in december 2018 een 'Leefklimaat-dag' georganiseerd, waarin het belang van een positief leefklimaat aan de orde kwam, zowel in het dagelijks werk van medewerkers, als op het leven in de instelling.  Dit lijkt opnieuw een startschot voor veel instellingen om leefklimaat onderzoek op te starten en het thema centraal te stellen in het dagelijkse handelen.