Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Klimaatonderzoek in Australië

Het lectoraat heeft eind 2017 leef- en werkklimaatonderzoek uitgevoerd in twee jeugdgevangenissen (Youth Justice Centres) in Melbourne Australië. Dit onderzoek vond plaats op initiatief van de ‘Youth Justice Operations of the Victorian  Department of Justice & Regulation’.

Doel project

Onderzoekers Anna Dekker en Veronique van Miert, twee medewerkers van Fier Friesland en een collega van Hogeschool Windesheim hebben een twee weken durend bezoek aan Australië gebracht. Het doel van het project was om het leef- en werkklimaat in de instellingen in kaart te brengen en mee te denken hoe dit zo nodig te verbeteren.

Tijdens dit bezoek deed het Nederlandse team participerende observaties, waarbij ze meedraaiden met het dagelijkse programma in de instellingen. Ze gaven presentaties over het leef- en werkklimaat en namen de vragenlijsten af onder jongeren en medewerkers.

Resultaten

Na afloop hebben de onderzoekers een eerste terugkoppeling van de resultaten gegeven aan de jongeren, de medewerkers en het management. Het project is inmiddels afgerond en de eindrapportage zal op korte termijn beschikbaar zijn voor inzage.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Veronique van Miert of Anna Dekker.