Hogeschool Leiden

Overige onderzoeken en projecten

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet onderzoek aan de hand van drie onderzoekslijnen: Leefklimaat, Leerklimaat en Werkklimaat. Daarnaast werkt het lectoraat ook aan een aantal andere onderzoeken en projecten, zowel nationaal als internationaal.

Nationaal

Binnen Nederland werkt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg aan de volgende onderzoeken en projecten:

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in het HBO

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de curricula van hogescholen is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Dit is een van de voornaamste bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd door medewerkers van het lectoraat RJZ van Hogeschool Leiden. In het rapport worden suggesties gedaan over de verrijking en ontwikkeling van onderwijs rondom deze thema's en geeft een overzicht van geschikte onderwijsmaterialen.

Meer over Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in het HBO

Effectiviteitsonderzoek bij Schakenbosch

Het lectoraat doet een N=1 onderzoek (casestudy) naar de effectiviteit van de gesloten jeugdzorginstelling Schakenbosch in Leidschendam. Schakenbosch richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblemen. 

Meer over Effectiviteitsonderzoek bij Schakenbosch

Kwaliteitskader van gezinshuizen

Binnen dit project is een kernteam van verschillende instellingen en verenigingen bezig om een Kwaliteitskader op te stellen voor gezinshuizen. Dit kwaliteitskader bevat richtlijnen en kwaliteitseisen en is een leidraad voor goede en veilige zorg voor cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 een eerste versie opgeleverd. 

Meer over Kwaliteitskader van gezinshuizen

Project Hoop een Huis geven

Binnen het project Hoop een Huis geven doet het lectoraat, samen met andere organisaties en vier hogescholen, praktijkonderzoek naar gezinshuizen. Het doel van het project is om de kwaliteit van leven in gezinshuizen door praktijkgericht onderzoek te bevorderen. 

Meer over Project Hoop een Huis geven

Project De spagaat in de forensische zorg

In het project De spagaat in de forensische zorg onderzoekt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg veelvoorkomende dilemma’s uit de forensische beroepspraktijk op basis van twee literatuurstudies en interviews met medewerkers en patiënten.

Meer over Project De spagaat in de forensische zorg

Project Koersen en Kansen

Samen met Young in Prison (YIP) en Sheila Adjiembaks (ESSA Research) voert het lectoraat een project uit waarbij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen hun eigen levensverhaal optekenen. Het doel van dit project is om de relatie tussen jongeren en hun hulpverleners te verbeteren, door dit levensverhaal te delen met de mentor en toe te voegen aan het dossier. 

Meer over Project Koersen en Kansen

Promotie-onderzoek 'Leefklimaat voor opgesloten meisjes'

Opsluiting in een gesloten inrichting blijkt een ander effect op meisjes te hebben dan op jongens, zo blijkt uit leefklimaatonderzoek. Na verblijf in een gesloten jeugdinstelling zijn verslaving, prostitutie door loverboys en tienermoederschap tekenend voor de leefomstandigheden van meisjes. Het huidige onderzoek richt zich op verbetering van het leefklimaat in de instellingen door aandacht te hebben voor de verschillen tussen jongens en meisjes en door ondersteuning van groepsleiders om de onderlinge sfeer op een afdeling te verbeteren. Contactpersoon voor dit onderzoek is Juliëtte Sonderman.

Meer over Leefklimaat voor opgesloten meisjes ( pdf, 466 KB )

Internationaal

In het buitenland werkt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg aan de volgende onderzoeken en projecten:

Balkan-project

Het Balkan-project is een vierjarig project (2017-2021) dat als doel heeft om een veilig, stimulerend en rehabiliterend klimaat in justitiële jeugdinrichtingen in Albanië, Kosovo en Macedonië te realiseren. Het project is opgezet door het Nederlands Helsinki Comité en is een samenwerking tussen partijen in Nederland, Albanië, Kosovo en Macedonië. 

Meer over Balkan-project

Klimaatonderzoek in Duitsland

Ook in Duitsland vindt klimaatonderzoek plaats. Sinds 2014 doet het lectoraat in samenwerking met Evelyn Heynen, doorlopend onderzoek in de Jeugddetentie-inrichting JVA Iserlohn. Sinds 2017 doen zij dit ook in de Jeugddetentie-inrichting JVA Wuppertal-Ronsdorf) en in de tbs-kliniek voor volwassenen SOTHA Gelsenkirchen. 

Meer over Klimaatonderzoek in Duitsland

Klimaatonderzoek in Estland

In samenwerking met de ‘Criminal Justice Department’ van het ministerie van Justitie in Estland, heeft het lectoraat Residentiële Jeugdzorg een project opgezet, gericht op het leef- en werkklimaat in gevangenissen en Jeugdzorg-Plus instellingen in Estland. 

Meer over Klimaatonderzoek in Estland

Klimaatonderzoek in Australië

Het lectoraat heeft eind 2017 leef- en werkklimaatonderzoek uitgevoerd in twee jeugdgevangenissen (Youth Justice Centres) in Melbourne Australië. Dit onderzoek vond plaats op initiatief van de ‘Youth Justice Operations of the Victorian  Department of Justice & Regulation’.

Meer over Klimaatonderzoek in Australië