Hogeschool Leiden

Vragenlijsten en handleidingen

Het lectoraat heeft de afgelopen jaren op verzoek van het werkveld en samen met dat werkveld een groot aantal vragenlijsten ontwikkeld. Deze vragenlijsten en handleidingen worden via de website gratis ter beschikking van het werkveld en de wetenschap gesteld, onder voorwaarde van correcte auteursvermelding en website. Alle vragenlijsten zijn samengesteld op schaalconstructies en gevalideerd op betrouwbaarheid en validiteit (confirmatieve factoranalyse), die regelmatig gecheckt worden. Referentiegroepen worden ieder jaar herijkt.

Wanneer u deze in de praktijk wilt inzetten is het belangrijk om te allen tijde eerst toestemming te vragen van alle betrokkenen voordat u de vragenlijsten gaat afnemen. Denk hierbij aan de respondenten, maar ook bijvoorbeeld uw leidinggevende en de directeur van de instelling/organisatie. Er is een handleiding ( pdf, 466 KB )geschreven waarin de achtergronden van deze onderzoeken in gezamenlijkheid worden besproken teneinde het management van de organisatie handvatten te geven voor organisatieverbetering.

Indien u meer informatie wilt of wilt bespreken hoe de vragenlijsten in de praktijk kunnen worden ingezet, kunt u contact opnemen met onderzoekers van het lectoraat of lector Peer van der Helm via helm.vd.p@hsleiden.nl. We denken graag met u mee.

De onderzoekslijnen die centraal staan zijn:

Lees hier hoe de toestemming van het onderzoek onder jongeren in gesloten instellingen en op de VSO-scholen is geregeld ( pdf, 588 KB )

Lees het laatste nieuws over de doorontwikkeling leefklimaatvragenlijst.

Adviseur: Nico van Tol (Faculteitsdirecteur SW&TP van Hogeschool Leiden)

Betrokken (assistent) professoren:

Aangesloten lectoren in het Expertisecentrum Jeugd:

  • Carolien Gravensteijn - lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding
  • Dieuwke Hovinga - lectoraat Natuur en Ontwikkeling van het Kind
  • Jan Dirk de Jong - lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit in Buurt en Wijk
  • Hendrien Kaal - lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit
  • Paul Kop - lectoraat Talentmanagement
  • Chris Kuiper - lectoraat Transformaties in de Zorg
  • Annemiek Mol Lous - lectoraat Passend Onderwijs/Inclusive Education

Samenwerkingspartners:

“Ik ben er van overtuigd dat een goed leefklimaat het welzijn van cliënten verhoogt maar ook bijdraagt aan een effectieve behandeling. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet hier baanbrekend werk en het verbaast mij daarom ook niet dat steeds meer instellingen zich aansluiten bij dit onderzoek. De onderzoekers verbonden aan het lectoraat zijn gedreven en inspireren om het leefklimaat binnen de eigen voorziening tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren.”

Robert Didden

Betrokken lectoren van andere hogescholen:

  • Peter Hanse (Hogeschool Rotterdam)
  • dr. Jack de Swart (Lector Sturing in de jeugdzorg, Hogeschool Windesheim)