Hogeschool Leiden

Vragenlijsten en handleidingen

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg heeft de afgelopen jaren diverse vragenlijsten en handleidingen ontwikkeld. Deze zijn gratis beschikbaar voor het werkveld en de wetenschap, onder voorwaarde van correcte auteursvermelding en de website https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg. We stellen het op prijs als u bij gebruik hiervan de data met ons deelt, zodat we deze kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en actueel houden van de referentiegroepen.

De vragenlijsten en handleidingen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s.

Leefklimaat

Er is een positief en open leefklimaat in een instelling als de begeleiding er voor de cliënt is, de cliënt dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn en er een prettige, veilige sfeer hangt in de instelling.
Lees meer over het leefklimaat

Handleidingen en vragenlijsten

Leerklimaat

Er is een positief leerklimaat in een klas als de leerkracht er voor de leerling is, de leerling dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn, er weinig ruzie is, er niet gepest wordt en de sfeer veilig is in de klas.
Lees meer over het leerklimaat

Handleiding en vragenlijsten

Werkklimaat

Er is een positief werkklimaat als de medewerkers tevreden zijn over het leiderschap van hun leidinggevende, het team goed functioneert, medewerkers ontwikkelings-perspectief zien en geen last hebben van een te hoge werkdruk.
Lees meer over het werkklimaat

Handleiding en vragenlijsten

Na 2018 is de werkklimaat vragenlijst voor groepsmedewerkers (red. pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten, begeleiders) doorontwikkeld en zijn de referentiewaarden aangepast. De bijbehorende handleiding is nog in ontwikkeling, maar is op te vragen bij Veronique van Miert. In deze handleiding staan de meest recente referentiewaarden.

Zinvolle dagbesteding

Zinvolle dagbesteding in een behandelsetting heeft de volgende kenmerken: het biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan herstel, biedt structuur, stimuleert autonomie en biedt mogelijkheden tot contact en ondersteuning.
Lees meer over zinvolle dagbesteding ( pdf, 153 KB )

Handleiding en vragenlijsten

Therapeutische alliantie

De therapeutische alliantie is de kwaliteit en de sterkte van de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener; de persoonlijke band tussen beiden, de overeenstemming over behandeldoelen en over taken binnen de behandeling.
Lees meer over therapeutische alliantie ( pdf, 153 KB )

Handleidingen en vragenlijsten

Sociale probleemsituaties

Jongeren met gedragsproblemen reageren vaak agressief op sociale probleemsituaties, zoals voordringen in een rij, een spelletje dreigen te verliezen, of een correctie door een autoriteit. Deze vragenlijst meet die agressieve reacties op sociale probleemsituaties.
Lees meer over sociale probleemsituaties ( pdf, 159 KB )

Handleiding en vragenlijst

Onderlinge omgang

Jongeren beïnvloeden elkaars gedrag in een instelling, zowel positief als negatief. De vragenlijst Onderlinge Omgang brengt de  kwaliteit van de onderlinge interacties tussen jongeren in kaart.
Lees meer over onderlinge omgang ( pdf, 121 KB )

Handleiding en vragenlijst

Behandelmotivatie

De behandelmotivatie van de jongere is een belangrijke factor voor een goede behandeluitkomst. Deze vragenlijst brengt de motivatie voor behandeling in kaart.

Handleiding en vragenlijst

Jij en de maatschappij

Jongeren die extreme opvattingen hebben, hebben vaak het gevoel er niet bij te horen: ze voelen zich onrechtvaardig behandeld en afgewezen door de maatschappij. Deze vragenlijst meet gevoelens van afwijzing en criminele denkbeelden. 

Handleiding en vragenlijst

Vragenlijsten in andere talen

Veel vragenlijsten zijn ook beschikbaar in andere talen: Afrikaans, Arabisch, Duits, Engels, Frans, Noors, Papiaments, Russisch, Spaans, Catalaans, Turks en Zweeds. Deze anderstalige vragenlijsten zijn op aanvraag beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Veronique van Miert.

Bij gebruik van de vragenlijsten in de praktijk, is het belangrijk om altijd toestemming te vragen aan de betrokkenen, zoals respondenten, leidinggevende en directie van uw organisatie. Lees meer over hoe de toestemming van het onderzoek onder jongeren in gesloten instellingen en op de VSO-scholen ( pdf, 588 KB ) is geregeld.

Om je hierbij te helpen heeft het lectoraat de handleiding 'Leren van leef- en werkklimaat' ( pdf, 466 KB ) voor organisatieverbetering voor het management opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vragenlijsten en het gebruik ervan, kun je contact opnemen met Veronique van Miert.