Natuur en Ontwikkeling Kind weiland

Betrokken lectoraten

Verschillende lectoraten met ieder een eigen onderzoeksgebied vormen gezamenlijk het kenniscentrum POP. De lectoraten brengen hun expertise samen in het kenniscentrum om daar meer gezamenlijk aan de slag te gaan met het versterken en verbinden van opvoeding, onderwijs en onderzoek.

Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is: een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd.

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat: het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen en jongeren, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden.

Lectoraat Muziek in Onderwijs

Onlangs is Christiane Nieuwmeijer aangesteld als lector bij het nieuwe lectoraat Muziek in Onderwijs. Als meest recente toevoeging aan het kenniscentrum zal dit lectoraat bijdragen aan de verdieping van de kunstzinnige dimensie van onderwijs door zich te richten op innovatie van muziek in onderwijs.