© Linda van de Klashorst - Verzameling van illustraties uit de publicatie De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit

Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

In opdracht en met financiering van Stichting Kinderpostzegels doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. 

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Het idee om natuur in te zetten in de vrouwen- en maatschappelijke opvang bouwt voort op wetenschappelijke bevindingen. Contact met natuur doet mensen goed. Natuur heeft een ontspannende werking en het leidt tot een vermindering van stress. Een groene omgeving leidt bovendien tot minder negatieve gevoelens zoals pijn, somberheid of vermoeidheid en geeft positieve gevoelens en energie. Voor kinderen is natuur een fijne plek om te spelen. Met behulp van onderzoek wil het lectoraat manieren ontwikkelen om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders en de werking van natuur voor gezinnen bestuderen.

Overzicht onderzoeksprojecten

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een aantal onderzoeken uitgevoerd rond het thema natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang:

De werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang (vervolgstudie)
Looptijd: september 2017 - mei 2021

Lees het artikel van Elise Peters over dit onderzoek: Experiencing Nature to Satisfy Basic Psychological Needs in Parenting: A Quasi-Experiment in Family Shelters

De werking van natuur in de vrouwenopvang (pilot)
Looptijd: september 2016 - september 2017

Lees het artikel van Elise Peters over dit onderzoek: Making women’s shelters more conducive to family life: Professionals’ exploration of the benefits of nature

Inzichten uit dit onderzoek worden vertaald in een handreiking voor de inzet van natuur in het methodische werken met kinderen, in een teamtraining voor opvangprofessionals, in een poster met praktijksuggesties, en in een beleidshandvat voor managers en bestuurders van opvanginstellingen.

Illustratie van 2 vrouwen aan tafel - © Studio Inger Ott
© Studio Inger Ott

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met onderzoeker Elise Peters: peters.e@hsleiden.nl.