© Linda van de Klashorst - Verzameling van illustraties uit de publicatie De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit

Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

In opdracht en met financiering van Stichting Kinderpostzegels doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de helende werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. 

Bekijk publicatie De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit ( pdf, 4.87 MB )

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Het idee om natuur in te zetten in de vrouwen- en maatschappelijke opvang bouwt voort op wetenschappelijke bevindingen. Contact met natuur doet mensen goed. Natuur heeft een ontspannende werking en het leidt tot een vermindering van stress. Een groene omgeving leidt bovendien tot minder negatieve gevoelens zoals pijn, somberheid of vermoeidheid en geeft positieve gevoelens en energie. Contact met de natuur helpt mensen bij het oplossen van problemen en bij het beheersen van impulsen. Voor kinderen is natuur een fijne plek om te spelen doordat het een veelheid aan ervaringsmogelijkheden biedt. Met behulp van onderzoek wil het lectoraat manieren ontwikkelen om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders en om de werking van natuur voor de ouder-kindrelatie te bestuderen.

Overzicht onderzoeksprojecten

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een aantal onderzoeken uitgevoerd rond het thema natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang:

De werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang
Looptijd: september 2017 - mei 2020

De helende werking van natuur in de vrouwenopvang (pilot)
Looptijd: september 2016 - september 2017

De helende werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang (vooronderzoek)
Looptijd: mei 2016 - september 2016

Illustratie van 2 vrouwen aan tafel - © Studio Inger Ott
© Studio Inger Ott

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied van groene kinderopvang, neem dan contact op met Elise Peters, onderzoeker, peters.e@hsleiden.nl.