Hogeschool Leiden

Natuurinclusief Onderwijs

Onderzoeksprojecten

Het thema Natuurinclusief onderwijs bestaat momenteel uit twee onderzoeksprojecten:

Groene schoolpleinen

In de ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is in kaart gebracht wat het effect is van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Tevens geeft het onderzoek schoolteams inzicht in hoe ze een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving en welke expertise hiervoor nodig is bij leerkrachten (in opleiding).

Lees meer over Groene Schoolpleinen.

Dieren in de buurt

Samen met studentonderzoekers doen pedagoog Elise Peters en bioloog Mart Ottenheim onderzoek naar de band tussen kinderen en dieren. Het onderzoek kan belangrijke inzichten geven voor onderwijs over biodiversiteit, want als we meer weten over de band die kinderen hebben met de dieren in hun buurt, kunnen leerkrachten in hun onderwijs ook beter aansluiten bij de eigen ervaringen van kinderen.

Lees meer over Dieren in de buurt

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied van Natuurinclusief onderwijs, neem dan contact op met Dieuwke Hovinga, [email protected].