Verzameling van illustraties van de geit - © Linda van de Klashorst

Natuur ondersteunt gezinsleven in de opvang

Voor gezinnen in de vrouwenopvang zijn gezellige, ontspannende en verkwikkende momenten belangrijk voor hun herstel. Uit recente studie blijkt dat natuur daar een belangrijke rol in kan spelen.

Het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind volgt daarom een aantal opvanginstellingen die natuurrijke plekken aanleggen met als doel om gezinnen te ondersteunen. Het eerste artikel van een reeks is zojuist uitgekomen: 

Making women’s shelters more conducive to family life: professionals’ exploration of the benefits of nature

In deze studie verkenden opvangprofessionals de voordelen van een tuin, een kinderboerderij en een natuurrijke speeltuin bij de opvanginstelling.

Sommige voordelen kun je herkennen uit eerder onderzoek naar de werking van natuur op mensen, zoals dat natuur

  • mogelijkheden biedt voor het besteden van vrije tijd;
  • sociale verbondenheid ondersteunt;
  • het welbevinden versterkt en 
  • symbolische ervaringen kan bieden.

Nieuw is het inzicht dat natuur ondersteunend kan zijn in het ouderschap: professionals zien bijvoorbeeld dat ouders een sterkere band met hun kind voelen wanneer ze buiten zijn, of buiten beter in staat zijn invulling te geven aan hun rol als ouder. Een belangrijk inzicht dat nader onderzoek verdient. 

Elise Peters gaat het komend jaar bij ouders onderzoeken of zij hun ouderschap in de natuur anders ervaren dan als ze binnen in de opvang zijn. Ook kijkt zij samen met opvangprofessionals hoe zij natuur in hun dagelijkse handelen een plek kunnen geven.

De studie is een samenwerking van Hogeschool Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam, en vindt plaats in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland, Valente, en IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.