Verzameling van illustraties van de geit - © Linda van de Klashorst

Natuur ondersteunt gezinsleven in de opvang

Voor gezinnen in de vrouwenopvang zijn gezellige, ontspannende en verkwikkende momenten belangrijk voor hun herstel. Uit recente studie blijkt dat natuur daar een belangrijke rol in kan spelen en ouders bovendien ondersteunt in hun ouderschap.

Eerder onderzoek toonde al aan dat mensen vaak opknappen van momenten in de natuur. Maar helpt het ook gezinnen in de opvang als er meer natuur en dieren in hun directe omgeving zijn? En in welk opzicht helpt het hun dan?

Elise Peter doet onderzoek hiernaar en publiceerde onlangs haar eerste van een reeks artikelen: 

Making women’s shelters more conducive to family life: professionals’ exploration of the benefits of nature ( pdf, 1.41 MB )

In deze studie van Elise Peters verkenden 46 opvangprofessionals van diverse locaties de voordelen van een tuin, een kinderboerderij en een natuurrijke speeltuin bij de opvanginstelling.

Parallel aan eerder onderzoek werd in de opvang gevonden dat natuur:

  • ruimte biedt aan gezinnen om vrije tijd prettig door te brengen;
  • sociale verbondenheid ondersteunt, omdat ouders en kinderen elkaar bij de natuurplekken ontmoeten in een ontspannen setting;
  • het welbevinden van kinderen en ouders kan versterken, doordat het afleiding geeft van de dagelijkse problemen;
  • metaforische ervaringen kan bieden: wat je in de natuur waarneemt kan verhelderend zijn als je het naar je eigen situatie vertaalt.

Nieuw is echter het inzicht dat natuur ondersteunend kan zijn in het ouderschap: ouders voelen bijvoorbeeld een sterkere band met hun kind wanneer ze buiten zijn, of zijn buiten beter in staat invulling te geven aan hun rol als ouder. Een belangrijk inzicht dat nader onderzoek verdient. 

Elise Peters doet komend jaar verder onderzoek naar de werking van natuur op ouderschapsbeleving. Ook kijkt zij samen met opvangprofessionals hoe zij natuur in hun dagelijkse handelen een plek kunnen geven.

De studie is een samenwerking van Hogeschool Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam, en vindt plaats in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland, Valente, en IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.