Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Als je aan kinderen van 8 jaar vraagt: "Speel je liever buiten op het strand of binnen op de computer?", dan kiest een ruime meerderheid voor het strand. Leg je de kinderen vervolgens foto's voor van speelplekken, variƫrend van een binnenspeeltuin tot 'wilde' natuur, dan kiest opnieuw een meerderheid voor natuurrijke buitenspeelplekken. De ontwikkelingskansen die natuur daarmee kinderen biedt, zijn de afgelopen jaren in onderzoek beschreven. Ondanks deze positieve bevindingen verdwijnt natuur steeds meer uit kinderlevens.

Verstedelijking

De verstedelijking zorgt ervoor dat natuur voor veel kinderen te ver weg is om er zelf te kunnen en mogen spelen. De grote aandacht voor gezondheid, veiligheid en risico's in de zorg, kinderopvang en het onderwijs heeft de ontwikkelingswaarde van natuur voor kinderen naar de achtergrond verdrongen. En tot slot heeft het programmatische denken en opbrengstgerichte werken het perspectief op de omgeving als leer- en ontwikkelingsomgeving voor kinderen versmald.

Pedagogische ruimte

Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is; een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd. Vanuit dit perspectief is de inrichting van de fysieke omgeving een pedagogische verantwoordelijkheid en verdient daarom een plek in het pedagogisch handelen van professionals.