Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind richt zich op de betekenis en het belang van een natuurrijke omgeving voor de ontwikkeling van kinderen. In het bijzonder wordt binnen het lectoraat onderzocht hoe een natuurlijke speel- en leeromgeving het pedagogisch klimaat beïnvloedt, het onderwijsleerproces kan bevorderen en zorgervaringen kan verrijken.

Onderzoek door kenniskring

Het onderzoek wordt uitgevoerd door lector Dieuwke Hovinga en de leden van de kenniskring. Deze bestaat uit docenten en praktijkvertegenwoordigers, die voor minimaal één dag per week als onderzoeker zijn aangesteld. De kenniskring komt ongeveer tien keer per jaar bijeen.

Voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten werkt het lectoraat nauw samen met docenten en studenten, professionals uit de betrokken werkvelden en andere kennisinstellingen. 

Kenniscentrum POP

Sinds 2019 maakt het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderdeel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie. Naast het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind behoren ook de lectoraten Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs en het nieuwe lectoraat Muziek in Onderwijs tot het kenniscentrum POP.