Onderzoek groene kinderopvang

Groene kinderopvang

Het wetenschappelijk bewijs voor de gunstige effecten van de natuur op de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is sterk gestegen. Daarom is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in groene buitenopvang, o.a. door het vergroenen van de buitenruimte van kinderopvanglocaties en de ontwikkeling van het kwaliteitsmerk door Stichting Groen Cement.

Kinderen verkennen de natuur
© Stichting Groen Cement

Samen met diverse partners doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek om de meerwaarde van groene kinderopvang verder in kaart te brengen en om handvatten te ontwikkelen die de kwaliteit ervan kunnen versterken. 

Overzicht onderzoeksprojecten

De afgelopen jaren is het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind betrokken geweest bij de volgende onderzoeksprojecten rond het thema groene kinderopvang.

Versterken van de kwaliteit groene kinderdagopvang

In hoeverre kan een groene, natuurlijk ingerichte buitenruimte bijdragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor nul- tot vierjarigen? Wat zijn kritische succesfactoren en wat kan beroepskrachten in de opvang ondersteunen in het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte? Het onderzoek 'Versterken van de kwaliteit groene kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte' gaat dieper in op deze vragen.

Van weten naar doen

Tijdens het onderzoek Van weten naar doen werken pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang samen met vrijwilligers van IVN natuureducatie. Hierbij wordt onderzocht wat het effect is van deze samenwerking op het pedagogisch handelen van medewerkers in de buitenruimte.

Baby in het gras

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied van groene kinderopvang, neem dan contact op met Marian Joven, hoofdonderzoeker, [email protected].