Natuur en Ontwikkeling Kind groei

Onderzoek

De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind zijn gericht op het vergroten van kennis over de pedagogische waarde van de ruimte en in het bijzonder van natuur in onderwijs, kinderopvang en zorg. Dit geeft professionals handvatten om zelf natuurrijke plekken als speelleeromgevingen te integreren in hun dagelijkse praktijk. Met mooie voorbeelden van natuurrijke speelleeromgevingen in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat zichtbaar maken hoe een natuurrijke omgeving kan worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. 

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind is betrokken bij de volgende onderzoeksprojecten:

Groene schoolpleinen

Tijdens het vierjarige onderzoeksproject De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is in kaart gebracht wat het effect is van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Tevens geeft het onderzoek schoolteams inzicht in hoe ze een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving en welke expertise hiervoor nodig is bij leerkrachten (in opleiding).

Groene kinderopvang

Hoe kan een groene, natuurlijk ingerichte buitenruimte bijdragen aan de pedagogische kwaliteit van de opvang voor nul- tot vierjarigen? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat pedagogisch medewerkers de buitenruimte daadwerkelijk gaan benutten? Samen met diverse partners doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek om de meerwaarde van groene kinderopvang verder in kaart te brengen en om handvatten te ontwikkelen die de kwaliteit ervan kunnen versterken.  

Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

In samenwerking met Valente, branchevereniging maatschappelijke opvang, doet het lectoraat lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de helende werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Met behulp van dit onderzoek wil het lectoraat manieren ontwikkelen om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders en om de werking van natuur voor de ouder-kindrelatie te bestuderen.

Taal leer je met je lijf

Natuur is goed voor de motoriek en concentratie van jonge kinderen. Maar in hoeverre is natuur ook van belang voor taalontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het vierjarige promotieonderzoek Hoofd, schouders, knie en TAAL.