Hogeschool Leiden

Onderzoeksproject deelt inzichten keuze natuuractiviteiten opvang

15 juni 2022 - Het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Psychology heeft een artikel gepubliceerd over hoe sociaal werkers binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang een natuuractiviteit kiezen voor de ondersteuning van ouders.

Het artikel is gepubliceerd onder de noemer Social Workers’ Choice Making in Supporting Nature Activities by Parents and Children in Shelters. De tekst reflecteert het onderzoek naar de werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang dat wordt uitgevoerd door het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind en Vrije Universiteit Amsterdam. 

Belangrijkste inzichten

Een bezoek aan een tuin of park kan mensen helpen om te herstellen van stressvolle omstandigheden. Dat inzicht wordt volop gebruikt in de maatschappelijke- en vrouwenopvang. Sociaal werkers gebruiken de tuin van de opvang om het functioneren en de veerkracht van ouders te ondersteunen. In dit artikel beschrijven Elise Peters, Dieuwke Hovinga, Jolanda Maas en Carlo Schuengel hoe sociaal werkers een natuuractiviteit kiezen voor de ondersteuning van ouders.

Het artikel presenteert een model dat is gebaseerd op casusbeschrijvingen die sociaal werkers hebben geschreven over opvoedingsondersteunende natuuractiviteiten die zij hebben gefaciliteerd voor gezinnen. 

Keynote speech 

Wil je de inzichten uit dit onderzoek gebruiken in je werk in de opvang? Elise Peters presenteert dit onderzoek tijdens de keynote speech op de conferentie Huisje Boompje Beestje op 15 september 2022 in Utrecht. Meer informatie volgt. Bekijk intussen alvast de film Huisje Boompje Beestje.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van Hogeschool Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Valente, 20 locaties voor opvang en Stichting Kinderpostzegels.

Wetenschappelijke vermelding artikel: