Elise Peters

Elise Peters

For English text see below

Elise Peters is onderzoeker bij het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind en pedagoog bij de lerarenopleidingen van  Hogeschool Leiden. Tijdens haar ervaring als docent kleuterpedagogiek is haar interesse in de waarde van fysieke omgevingen gegroeid. Het ontwerpen en creëren van speel- en leeromgevingen voor kinderen vormde de basis van haar onderwijs aan kleuterleerkrachten. Met het systematisch observeren van speelgedrag in verschillende speelomgevingen werd haar interesse in de pedagogische waarde van de fysieke omgeving gewekt. Momenteel doet Elise onderzoek naar de waarde van natuurrijke omgevingen.

Onderzoeksgebieden

Op dit moment doet Elise promotieonderzoek in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. De gezinnen verblijven hier omdat hun eigen thuissituatie kwetsbaar of onveilig is. Zij hebben ingrijpende en soms traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt. Elise onderzoekt wat de waarde van natuur voor deze gezinnen kan zijn en in het bijzonder wat het contact met natuur betekent voor het ouderschap van deze ouders. Elise doet dit onderzoek met financiële steun vanuit het project Huisje Boompje Beestje van Stichting Kinderpostzegels.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Elise Peters works as a researcher for the research group Nature & Child Development and as a teacher trainer at Leiden University of Applied Sciences. During her experience as a teacher trainer in preschool pedagogics, Elise developed an interest in the value of physical environments. Designing and creating playing and learning environments for children formed the heart of her teaching. During systematic observations of play behaviour in varying play environments, her interest in the pedagogical value of physical environments grew. Elise’s work currently focusses on the value of natural environments.

Research area

Elise conducts her doctoral research in shelters for abused women and shelters for homeless families. Families stay there when their own living situation is vulnerable or unsafe. They have often experienced radical and potentially traumatising events. Elise studies the value of nature for these families and for parents specifically. Elise’s research is funded by the project Huisje Boompje Beestje of Stichting Kinderpostzegels.