Natuur en Ontwikkeling Kind spelend leren

Onderwijs en kennisuitwisseling

Binnen het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind zijn verschillende workshops ontwikkeld. Kenniskringleden of lector kunnen workshops verzorgen gericht op leerkrachten in po en vo, pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang en andere professionals in onderwijs en (jeugd)zorg. De workshops worden in overleg met u afgestemd op de specifieke situatie en vraag binnen uw organisatie.

Introductie workshop kind en natuur

Een workshop over de betekenis en het belang van een natuurrijke buitenruimte voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Vertrouwd raken met de buitenruimte

Een interactieve workshop waarin de deelnemers leren hoe zij zelf en met kinderen de planten , dieren en natuurlijke materialen kunnen (her)erkennen en gebruiken in spel/activiteiten.

Het belang van ervaren in taalontwikkeling

Exploratief en manipulatief spel nodigt kinderen uit om zowel fysiek, zintuiglijk, gevoelsmatig als rationeel actief te zijn. Deze ‘totale’ ontmoeting met de werkelijkheid wordt ervaring genoemd. In de onmiddellijkheid van de ervaring ontstaan al betekenissen voordat wij hier in taal woorden aan kunnen geven. Ervaringen vormen de basis voor taalgebruik. Aan de hand van een begrip (bijvoorbeeld balans) laten we zien hoe de ervaring is verweven met taal en de mogelijkheden om taal te verwerven.

Van toezicht houden naar ontwikkelingsgericht handelen

Deze workshop hopen we op een bijzondere buitenlocatie, zoals een boerderij te kunnen geven om zo met elkaar de ontwikkelingskansen, maar ook de risico's van een buitenomgeving te verkennen en bewust te worden hoe het denken in gevaren onze houding in de buitenruimte naar kinderen toe bepaalt. 

De workshops duren elk 2,5 uur en worden bij voorkeur bij uw organisatie op locatie gegeven. Neem contact op met het lectoraat voor een offerte op maat.