Natuur en Ontwikkeling Kind spelend leren

Onderwijs en kennisuitwisseling

Outdoor Living & Learning Academy (OLLA)

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind door onderzoek veel kennis en ervaring opgedaan over de wijze waarop professionals in het onderwijs en in de kinderopvang de natuur een plek in hun onderwijs kunnen geven om de kwaliteit en effect van hun werk te versterken.

Het betrekken van de natuur bij groepsactiviteiten komt kinderen ten goede, zo hebben wij ervaren. Ook hebben we geleerd dat het de werkdruk van leerkrachten en (pedagogisch) medewerkers kan verlagen. Tevens zien wij een toename van het werkplezier van de professionals.

In samenwerking met Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft het lectoraat de Outdoor Living & Learning Academy, OLLA, opgericht. Onze intentie is een rijk aanbod van training en scholing te ontwikkelen waarbij het betrekken van de natuur in ons onderwijs centraal staat.

Er zijn meerdaagse trainingen in de natuur die je helpen grip te krijgen op wat je werkelijk belangrijk vindt in je werk met kinderen. OLLA biedt een driedaags NatuurBOOSTkamp aan in Drenthe en organiseert jaarlijks een karavaantocht (ca. 11 dagen) door de Sahara in Marokko.

Ook is onlangs een nieuwe reeks trainingen toegevoegd die op een aantal dagdelen in Leiden plaatsvinden. Interessant als je op zoek bent naar praktijkgerichte natuurkennis, een creatieve impuls in de natuur, of als je wilt ontdekken hoe je natuur als pedagogische ruimte kunt inzetten voor jonge kinderen.

Op de website vind je meer over de inhoud, data en prijzen van ons trainingsaanbod.

Bekijk het actuele trainingsaanbod.

Workshops en (interactieve) lezingen

Behalve nascholingen kunnen de onderzoekers van het lectoraat met hun specifieke kennis vanuit de onderzoeksprojecten een verfrissende bijdrage leveren aan uw studiedag of congres, gericht op leerkrachten in po en vo, pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang en andere professionals in onderwijs en (jeugd)zorg.

Inhoud en vorm stemmen wij graag zorgvuldig met u af op de specifieke situatie en vraag binnen uw organisatie. Neemt u contact op met het lectoraat voor een offerte op maat.

Een aantal voorbeelden van workshops:

  • Introductie workshop kind en natuur - Een workshop over de betekenis en het belang van een natuurrijke buitenruimte voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
  • Vertrouwd raken met de buitenruimte - Een interactieve workshop waarin de deelnemers leren hoe zij zelf en met kinderen de planten , dieren en natuurlijke materialen kunnen (her)erkennen en gebruiken in spel/activiteiten.
  • Het belang van ervaren in taalontwikkeling - Exploratief en manipulatief spel nodigt kinderen uit om zowel fysiek, zintuiglijk, gevoelsmatig als rationeel actief te zijn. Deze ‘totale’ ontmoeting met de werkelijkheid wordt ervaring genoemd. In de onmiddellijkheid van de ervaring ontstaan al betekenissen voordat wij hier in taal woorden aan kunnen geven. Ervaringen vormen de basis voor taalgebruik. Aan de hand van een begrip (bijvoorbeeld balans) laten we zien hoe de ervaring is verweven met taal en de mogelijkheden om taal te verwerven.
  • Van toezicht houden naar ontwikkelingsgericht handelen - Deze workshop hopen we op een bijzondere buitenlocatie, zoals een boerderij te kunnen geven om zo met elkaar de ontwikkelingskansen, maar ook de risico's van een buitenomgeving te verkennen en bewust te worden hoe het denken in gevaren onze houding in de buitenruimte naar kinderen toe bepaalt.