Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

SCIL

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) is geschikt om snel een mogelijke LVB vast te stellen. 

Doelgroep

In 2013 is de Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) 18+ uitgebracht. Hiermee is inmiddels ruime ervaring opgedaan in het werkveld. In het najaar van 2015 is ook de SCIL voor jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar gepubliceerd. Beide instrumenten zijn te bestellen bij uitgeverij Hogrefe, en gaan vergezeld van een uitgebreide handleiding en een beknopte instructiekaart.

De SCIL 14-17 en SCIL 18+ kunnen worden toegepast:

  • Bij politie, justitie en reclassering
  • In de psychiatrie (algemeen en forensisch), voorafgaand aan behandeling
  • In het voortgezet onderwijs (o.a. praktijkonderwijs en vmbo)
  • In de dak- en thuislozenzorg
  • Bij MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)

Veelgestelde vragen over de SCIL

Op bijeenkomsten met professionals merken we dat er vaak vergelijkbare vragen leven, soms voorafgaand aan de beslissing de SCIL te gaan gebruiken, soms na het eerste gebruik. Denk aan vragen over de afnemer (1), de respondent (2), het instrument (3), de afname (4) en de beschikbaarheid (5). Er zijn een aantal mogelijkheden om antwoord op deze vragen te vinden:

SCIL via videoverbinding

In 2020 hebben we een onderzoek afgerond naar de betrouwbaarheid van de SCIL wanneer deze wordt afgenomen via een videoverbinding. Dit kan handig zijn wanneer de afnemer en de cliënt niet in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer de cliënt in detentie zit. Een samenvatting van de bevindingen vindt u in deze factsheet ( pdf, 253 KB ); het meer uitgebreide onderzoeksverslag vindt u hier ( pdf, 692 KB ).

Meer informatie

Meer informatie over de SCIL is te vinden op de website van Hogrefe Uitgevers BV. Benieuwd naar toepassingen van de SCIL in het werkveld? Bekijk de evaluatie van de pilots Screenen voor LVB in het gevangeniswezen ( pdf, 836 KB ) en Screening van de LVB in de jeugdstrafrechtketen.