Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Saskia Snikkers

Onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Over Saskia Snikkers

Saskia werkt als schoolpsycholoog/orthopedagoog bij BVS-Schooladvies (voorheen Begeleidingsdienst voor vrijescholen) en in de School Psychologische Praktijk in Haarlem. Haar werk omvat met name diagnostiek en advisering bij leerlingen met vragen over gedrag of leerontwikkeling. Ook verzorgt zij cursussen en begeleidt zij leerkrachten en leerlingen.

Onderzoek

In haar werk krijgt Saskia vaak vragen over de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Omdat het thema hoogbegaafdheid haar al geruime tijd bezig houdt, wil Saskia onderzoek doen naar de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in zowel de vrijeschool (onderbouw) als de reguliere basisschool. Welke doelen worden nagestreefd? Op welke wijze krijgt de begeleiding vorm en is deze effectief? Worden de gestelde doelen bereikt? Saskia wil de onderzoeksvraag in overleg met het werkveld verder specificeren. Bij de uitvoering van het onderzoek zal Saskia vervolgens scholen (intern begeleiders/leerkrachten) betrekken die zich bezig houden met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Bovendien zal zij hoogbegaafde leerlingen vragen deel te nemen aan haar onderzoek - ook naar hun visie is zij benieuwd!

100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?

10 juni 2024 | Publicatie
Vrijeschoolonderwijs groeit in Nederland. Het was tijd voor een gedegen en kritische beschrijving over hoe er tegen vrijeschoolonderwijs wordt aangekeken.
Lees meerover 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland, maar wat is het eigenlijk?
verschillende afbeeldingen van kinderen in de klas

De stem van het kind centraal

8 mei 2023 | Algemeen
Saskia Snikkers zet stem van het kind centraal in promotieonderzoek naar hoogbegaafdheid en motivatie van leerlingen.
Lees meerover De stem van het kind centraal
Een foto van verschillende boeken en schoenen op de grond