Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Marieke van der Sanden

Docent-onderzoeker Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Over Marieke van der Sanden

Marieke van der Sanden is klassenleerkracht aan Vrijeschool Rotterdam-West. In die context komt ze vaak de vraag tegen hoe de vrijeschool een betere afspiegeling van de maatschappij zou kunnen zijn en wat daartoe nodig is. Marieke heeft een aantal jaar in Brazilië gewoond en geeft nu onderzoek vorm dat zich richt op vrijescholen daar en hoe zij het vrijeschoolonderwijs af (kunnen) stemmen op de lokale context. Ze hoopt dat de conclusies uit haar onderzoek ook scholen in Nederland kunnen helpen bij vraagstukken rondom (culturele) diversiteit en inclusie.