Bart Brinkkemper

Bart Brinkkemper

Na een lange loopbaan als directeur, orthopedagoog, in het Speciaal (Basis) Onderwijs is Bart sinds mei 2016 met pensioen. Interesse in de natuur en de relatie kind en natuur zijn altijd een rode draad in zijn werk geweest. Die interesse werd in de afgelopen jaren geconcretiseerd in de vorm van een boerderijatelier, een atelier waar de kinderen voor konden kiezen en waarbij zij opgevangen en begeleid werden door de boer en de boerin, die voor een deel in dienst waren van de school. Een ‘virtueel’ klaslokaal op de boerderij en daar ligt dan tegelijkertijd zijn drive mee te denken in het onderzoek van dit lectoraat. Hoe krijgen we het beeld helder dat leren voortkomt uit nieuwsgierigheid, dat ieder kind in principe wil leren en dat de ‘natuurlijke omgeving daar een prominente rol in speelt?