Loes van 't Hoff

Hogeschool Leiden

'Buiten lijkt het vanzelf te gaan.’
‘Buiten is tenminste ruimte.’
‘Ik knap er zelf ook van op.’
‘Er is altijd wel iets te ontdekken.’

Voor Loes van 't Hoff maken bovenstaande uitspraken helder welke werkingen natuur kan hebben tijdens het werken met kinderen. Loes is pedagoog bij de pabo van Hogeschool Leiden, onderzoeker in het lectoraat en actief in het nascholings- en professionaliseringsaanbod van Centrum Onderwijsinnovatie Leiden. Haar doel is om als lid van de kenniskring de inzichten van het lectoraat breder te delen.

Ik wil professionals de werking van natuur laten ervaren, inzichten van het lectoraat met hen delen en zo laten zien wat natuur voor henzelf en voor het werken met kinderen kan betekenen.

Loes van 't Hoff

Onderzoeksgebieden

Het lectoraat heeft sinds de start in 2013 diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd rond de fysieke omgeving – en meer in het bijzonder natuur – als pedagogische ruimte in onderwijs, kinderopvang en zorg. De inzichten die dit heeft opgeleverd nu verder brengen en toegankelijk maken voor een brede groep professionals is iets waar Loes graag een rol in speelt. Zo is zij betrokken bij de ontwikkeling van een Outdoor Living & Learning Academy en organiseert zij trainingsbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang, voor leerkrachten in het primair onderwijs en voor professionals in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.