Jannette Prins

Jannette Prins

Jannette Prins is docent bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Zij studeerde taalkunde in Leiden en heeft de deeltijd-pabo in Oegstgeest gedaan. Als leerkracht op een Jenaplanschool deed zij brede onderwijservaring op, inclusief het ontwerpen van wereldoriëntatielessen en het uitzetten van leerlijnen. Vervolgens als ambulant begeleider gewerkt met kinderen met taal-en spraakmoeilijkheden, en kinderen met een auditieve beperking. In beide banen vond Jannette het een uitdaging te kijken naar de brede ontwikkeling van kinderen en te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. In het lectoraat hoopt zij het 'hokjes en vakjes-denken' te overstijgen, en te kijken hoe je in het onderwijs gebruik kan maken van de rijkdom van de natuur voor de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij Jannette zich vooral op de taalontwikkeling zal richten.