Jannette Prins

Jannette Prins

Jannette Prins is taalkundige en expert jonge kind bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Bij het lectoraat doet zij promotieonderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op het speel- en taalgedrag van jonge kinderen.

Het kind in de wereld zien. Daar draait het om in mijn onderzoek. Met een enorme ontdekkings- en ervaringsdrang gaan kinderen de wereld in. Komen ze in hun omgeving uitdagingen en ervaringen tegen die hun taalontwikkeling stimuleren?

Jannette Prins

Onderzoeksgebieden

Jannette onderzoekt of het voor de taalontwikkeling van jonge kinderen uitmaakt of zij spelen in een verstedelijkte omgeving of in een natuurrijke omgeving. Vervolgens kijkt zij hoe professionals in het voor- en vroegschoolse onderwijs de speelleeromgeving zo kunnen inzetten, dat het kinderen optimaal de ruimte biedt voor het opdoen van nieuwe ervaringen.

Belangrijk is om te gaan zien hoe kinderen hun lichaam inzetten bij alles wat ze doen om de wereld om hen heen te ontdekken, te begrijpen en in taal te vatten. Het onderzoek Hoofd, schouders, knie en TAAL maakt hierbij gebruik van inzichten uit de ‘Embodied Cognition’ theorie waarin het belang van (sensomotorische) ervaringen voor de ontwikkeling van taal en denken centraal staat.