Jannette Prins

Jannette Prins

Jannette Prins is docent onderzoeker bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam en  Hogeschool Leiden. Op dit moment is zij bezig met haar promotieonderzoek ‘Hoofd, schouders, knie en TAAL’. In dit praktijkgerichte onderzoek wordt gekeken of het voor de taalvaardigheid van kinderen uitmaakt of kinderen de gelegenheid krijgen om veel te spelen in een natuurrijke omgeving. Twee vragen staan centraal in dit onderzoek. Als eerste welke invloed de fysieke leeromgeving heeft op de taalverwerving van kinderen. Als tweede hoe professionals in het voor- en vroegschoolse onderwijs die fysieke leeromgeving zo kunnen inzetten dat het de kinderen optimaal de ruimte biedt voor het opdoen van nieuwe ervaringen. Deze ervaringen leiden tot nieuwe manieren van begrijpen van en spreken over de wereld. Belangrijk hierbij is om te gaan zien hoe kinderen hun lichaam inzetten bij alles wat ze doen om de wereld om hen heen te ontdekken en begrijpen. Het onderzoek maakt daarom gebruik van de inzichten met betrekking tot embodied cognition. ‘Embodied Cognition’ omvat diverse theorieën die het belang benadrukken van (sensomotorische) ervaringen voor de ontwikkeling van taal en denken. Jannette is opgeleid als taalkundige en als leerkracht. In haar werk als docent-onderzoeker wil zij haar kennis over de taalontwikkeling van kinderen inzetten voor goed taalonderwijs.