Dieuwke Hovinga (lector)

Dieuwke Hovinga

Sinds 2011 is Dieuwke Hovinga lector Natuur en Ontwikkeling Kind bij Hogeschool Leiden. Met haar lectoraat richt zij zich op het concretiseren van de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen en het verankeren van natuur als groei- en ontwikkelingsruimte in het handelen van professionals in onderwijs, opvang en zorg. 

Dieuwke Hovinga werkte 10 jaar als leerkracht basisonderwijs. In 1996 rondde zij haar studie pedagogiek af met een publicatie over de leesontwikkeling van jonge kinderen. Vervolgens verzorgde zij enkele jaren nascholingen op dit thema voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Dieuwke Hovinga

Tijd om in en met natuur te zijn, bewaren we voor de niches van ons programma; de zondagmiddag, de vakantie, een schooluitje.

Dieuwke Hovinga

Onderzoeksactiviteiten

Vanaf 1998 werkte zij voor de leerstoel Natuur- en MilieuEducatie, verbonden aan de vakgroep Didactiek van de Biologie van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksactiviteiten richtten zich op: natuur- en milieueducatie en natuurbeleid; leren over duurzame ontwikkeling; kinderen en natuur en professionalisering van het werkveld natuur- en milieueducatie. In 2007 promoveerde zij met het proefschrift 'Ont-dekken en toe-dekken'. Leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling'.