Sofia van Santen

Sofia van Santen - lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

Sofia van Santen is als onderzoeker verbonden aan Naturalis Biodiversity Center en lid van de kenniskring van het lectoraat Natuur Ontwikkeling Kind.

Niet alle kinderen in Nederland krijgen gelijke kansen. Ik wil me graag inzetten om ongelijkheden te overbruggen. Via mijn werk hoop ik de interessewereld en talentontwikkeling van ieder kind te stimuleren en de toegankelijkheid tot natuur en wetenschap te vergroten

Sofia van Santen

Onderzoeksgebieden

Sofia deed het afgelopen jaar onderzoek naar Natuur om de Hoek. Dit is een pilot  van een leerecosysteem in Leiden Noord waarin binnen- en buitenschools leren met elkaar worden verbonden, ouders/verzorgers betrokken zijn en verschillende kennisinstituten (waaronder Naturalis, de Hortus Botanicus en NaarBuiten!) samenwerken. Naast vakantie-activiteiten en gastlessen op school heeft Natuur om de Hoek een gratis wekelijkse club voor kinderen van groep 5 tot 8: clubleden zitten dus ‘op natuur’ en leren zo de natuur in eigen omgeving verkennen en onderzoeken.

Sofia onderzocht de eerste ervaringen en bevindingen van deze pilot. Door te luisteren naar de doelgroep bracht zij hun relaties met natuur en wetenschap, motivaties en ervaringen in kaart. Hiermee beoogt zij bij te dragen aan het relevanter maken van het leerecosysteem voor de kinderen in de wijk. Naast kennis voor het lokale project, biedt het onderzoek handvatten voor Natuur om de Hoek-leerecosystemen die in andere regio’s gaan starten. Sofia bracht haar bevindingen samen in het rapport Natuur om de Hoek ( pdf, 972 KB ) en werkt nu aan de opzet van vervolgonderzoek.