Mart Ottenheim

Mart Ottenheim - lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

Mart Ottenheim is docent bij de pabo van Hogeschool Leiden en lid van de kenniskring van het lectoraat Natuur Ontwikkeling Kind. 

Ik gun iedereen liefde voor de natuur. Het terugvinden van de verbinding met de natuur kan studenten en docenten helpen om meer zingeving aan de invulling van hun leraarschap te geven.

Mart Ottenheim

Onderzoeksgebieden

Binnen het lectoraat onderzoekt Mart natuurbelevingservaringen van studenten en docenten. Daarbij ligt de focus op elementen die het onderwijsvak kunnen sturen op het vlak van zingeving en vervulling. Een sterkere band met de natuur kan hier vorm aan geven. Vanuit de natuurbeleving dienen grotere thema’s zich aan, zoals het milieu en een duurzame wereld. Als studenten en docenten deze thema’s benaderen vanuit een gezamenlijke verbondenheid met de natuur, (hoe) helpt dit hen dan bij het richting en verdieping zoeken als professional?