Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap

Onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap voert praktijkgericht onderzoek uit naar de wijze waarop verpleegkundig leiderschap kan bijdragen aan persoonsgerichte en duurzame zorg. Deze onderzoeksgroep is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep. We werken vanuit de overtuiging dat verpleegkundigen een sleutelrol hebben in het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg die past bij de zorgbehoeften en wensen van een patiënt. We onderzoeken hoe (toekomstige) verpleegkundigen zich beter kunnen positioneren en profileren, hoe zij hun verpleegkundig leiderschap kunnen versterken, en hoe ons zorgsysteem veerkrachtiger, duurzamer en minder kwetsbaar kan worden.

Werkwijze

Onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap wil in co-creatie met (toekomstige) verpleegkundigen onderzoeken hoe zij de regie en positie kunnen innemen, zodat zij invloed krijgen op hun dagelijkse werkzaamheden, de koers van de organisatie en de bredere maatschappelijke vraagstukken zoals sociale ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering.  

Ook stimuleert en ondersteunt de onderzoeksgroep zorginnovaties waarin (toekomstige) verpleegkundigen leiderschap tonen en nemen, zodat de persoonsgerichte zorg aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Voor veel (toekomstige) verpleegkundigen is het echter lastig om leiderschap te tonen. Het vraagt om een kritische reflectie op en bewustwording van hun rol binnen een zorgorganisatie.  

Door inzichtelijk te maken wat een verpleegkundig leider is, hoe leiderschap ontwikkeld en ingevuld kan worden, en wat nodig is om verpleegkundigen te laten floreren, beschikt de verpleegkundige beroepsgroep over de juiste kennis en vaardigheden om verpleegkundig leiderschap in de praktijk toe te passen. Daarbij is een lerende organisatie een voorwaarde om het leervermogen van verpleegkundigen te bevorderen en verpleegkundigen de regie te laten nemen over het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.  

De onderzoeksgroep richt zich in haar onderzoeksprogramma op praktijkgericht onderzoek, zodat de uitkomsten direct geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk en het onderwijs. Daarnaast wil zij bijdragen aan de verbinding tussen prakrijk, kennisinstituten, onderzoekers en beleidsmakers. 

Impact

De onderzoeksgroep draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de verpleegkundige zorg. Enerzijds door de professionele rol van verpleegkundigen te ontwikkelen en verpleegkundig leiderschap te stimuleren bij het verbeteren en professionaliseren van verpleegkundige zorg. Anderzijds door praktijkgericht onderzoek uit te voeren naar hoe we met verpleegkundig leiderschap het zorgsysteem veerkrachtiger, duurzamer en een stuk minder kwetsbaar kunnen maken. 

Het doel van de onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap is om de positie van verpleegkundigen binnen het systeem van de gezondheidszorg te versterken. In de woorden van Verhaegh: “Dit betekent dat verpleegkundigen zichzelf op waarde schatten en zich losmaken van de stereotype beeldvorming. Want dit zorgt ervoor dat verpleegkundigen een onderdanige rol tolereren en zich niet durven uit te spreken.” Volgens de lector houdt verpleegkundig leiderschap in dat verpleegkundigen zich niet door anderen laten beperken in hun professionele autonomie en impact kunnen maken door de zorgagenda mede te bepalen. Hierbij gaat het expliciet niet om formeel leiderschap, zoals een managementpositie in de organisatie. Maar gaat het erom dat verpleegkundigen in alle lagen van hun organisaties ruimte krijgen én nemen om mee te denken en te beslissen over beleid dat het verpleegkundig werk behelst of raakt. 

Onderwijs

Doorwerking naar het onderwijs is een belangrijk doelstelling van de onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap. In samenwerking met de opleidingsmanager, docent-onderzoekers en studenten worden nieuwe inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek ingezet om het onderwijs van de Bachelor- en Masteropleiding Verpleegkunde en MANP te innoveren. 

De onderzoeksgroep is gekoppeld aan de bacheloropleiding Verpleegkunde (HBO-V) en de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP). Zo kunnen recente en toekomstgerichte ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het terrein van verpleegkunde, duurzaamheid en verpleegkundig leiderschap ingebracht worden in het curriculum van deze opleidingen. De onderzoeksgroep is ook betrokken bij praktijkgericht onderzoek van de HBO-V (BS14), honoursprojecten, heeft gastcolleges gegeven, het aanjagen van onderzoekend vermogen en curriculumvernieuwing. Ook staat de onderzoeksgroep aan de basis van de minor Verpleegkundig Leiderschap.

Kim Verhaegh, lector Verpleegkundig Leiderschap
Verpleegkundig leiderschap is opkomen voor de belangen van jouw patiënt

Onze onderzoekslijnen

  1. Zorg voor verpleegkundigen 

Verpleegkundigen die goed voor zichzelf zorgen, kunnen ook goed voor anderen zorgen. In ons onderzoek hebben we daarom aandacht voor concepten als zelfcompassie, leiderschap, vitaliteit en veerkracht. We onderzoeken hoe studenten en startende verpleegkundigen beter voorbereid kunnen worden op de praktijk en hoe kunnen zij vitaal inzetbaar blijven. Ook bestuderen we de impact van een sterk verpleegkundig netwerk op de zeggenschap, veerkracht, werkplezier, kwaliteit van verpleegkundige zorg en patiëntenuitkomsten. En hoe verpleegkundigen en artsen hun interprofessionele samenwerking kunnen verbeteren. 

  1. Zorg voor patiënten  

Essentiële zorg draagt bij aan het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van patiënten en hun naasten. Verpleegkundigen zijn niet altijd in staat om essentiële zorg te verlenen, omdat zij onbekend zijn met richtlijnen of deze weinig toepassen, een verminderde eigen-effectiviteit ervaren, en over onvoldoende vaardigheden beschikken. We onderzoeken daarom hoe de implementatie van evidence-based zorg verbeterd kan worden.  

  1.  Zorg voor de aarde  

Samen met het onderwijs en de beroepspraktijk onderzoeken we hoe verpleegkundigen leiderschap kunnen nemen in een goede voorbereiding en aanpassing op de gevolgen van klimaatverandering. We brengen risico's van klimaatverandering voor de gezondheid en het welzijn van mensen in kaart, ontwikkelen handelingsopties, bestuderen hoe ziekenhuizen hun ecologische voetafdruk kunnen verlagen en welke circulaire interventies nodig zijn om de zorg te verduurzamen. We creëren onderwijsmateriaal en geven trainingen aan (toekomstige) zorgprofessionals om hun bewustzijn en kennis over klimaatverandering en duurzaamheid te vergroten.

Onze onderzoeksprojecten

Samen onderzoeken?

Alice van Liemt

Kwaliteitsmedewerker Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie
Foto van Alice van Liemt
Onze lector

Sinds 2020 is Kim Verhaegh lector Verpleegkundig Leiderschap bij Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep. 

Meer weten over de lector? 

Uitgelicht

Master Advanced Nursing Practice leidt op tot competente verpleegkundig specialisten

Nieuws | Benoeming
Lees meerover Master Advanced Nursing Practice leidt op tot competente verpleegkundig specialisten
Gebouw Hogeschool Leiden

Nieuw lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Nieuw lectoraat Verpleegkundig Leiderschap
Gebouw Hogeschool Leiden

Speciale aandacht voor verpleegkundig leiderschap tijdens ENC22

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Speciale aandacht voor verpleegkundig leiderschap tijdens ENC22
Gebouw Hogeschool Leiden

Onze resultaten

Ons netwerk

Samen met Alrijne Zorggroep, LUMC, mboRijnland CIV Welzijn & Zorg, en patiëntvertegenwoordigers implementeren en evalueren we een educatieve interventie gericht op evidence-based palliatieve zorg (EBPZ). Studenten en beginnende verpleegkundigen worden getraind in praktijkgerichte EBPZ-vaardigheden en het effectief toepassen van zelfleiderschap in de praktijk. De resultaten monden uit in een borgingsplan en handleiding voor een effectief en duurzaam gebruik van EFPC. 

Ons team

Carin Westhof

Docent-onderzoeker
Foto van Carin Westhof

Cecile aan de Stegge

Docent-onderzoeker
Foto van Cecile aan de Stegge

Florine Walburg

Docent-onderzoeker
Foto van Florine Walburg

Heleen Melissant

Docent-onderzoeker
Foto van Heleen Melissant

Kim Verhaegh

Lector Verpleegkundig Leiderschap
Foto van  Kim Verhaegh

Leontien van Wely

Docent-onderzoeker
Foto van Leontien van Wely

Monica Daniëlse

Docent-onderzoeker
Foto van Monica Daniëlse

Monique Klinkenberg-Tekstra

Docent-onderzoeker
Foto van Monique Klinkenberg-Tekstra

Pegah Esmaili

Docent-onderzoeker
Foto van Pegah Esmaili

Rick Hendriks

Docent-onderzoeker
Foto van Rick Hendriks

Verpleegkundig leiderschap: ‘Het begint met zelf actie ondernemen’

15 mei 2024 | Algemeen
Verpleegkundigen zijn onmisbaar bij het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg die aansluit op de behoeften en wensen van patiënten. Om de kennis en kunde van verpleegkundigen mee te laten wegen bij veranderingen in de zorg, is verpleegkundig leiderschap nodig.
Lees meerover Verpleegkundig leiderschap: ‘Het begint met zelf actie ondernemen’
Afbeelding van een verpleegkundige

Verpleegkundigen enthousiast over vernieuwende onderwijsvorm

22 december 2022 | Onderzoek
22 december 2022 - Studenten van de minor Verpleegkundig Leiderschap hebben de uitkomsten van de Pressure Cooker gepresenteerd.
Lees meerover Verpleegkundigen enthousiast over vernieuwende onderwijsvorm
Foto van studenten van de minor Verpleegkundig Leiderschap

Subsidie toegekend voor een veerkrachtig verpleegkundig netwerk

8 december 2022 | Onderzoek
Het ministerie van VWS heeft een subsidie toegewezen voor het project ‘Verpleegkundigen aan zet: ontwikkeling van een veerkrachtig verpleegkundig netwerk’.
Lees meerover Subsidie toegekend voor een veerkrachtig verpleegkundig netwerk
Gebouw Hogeschool Leiden