Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoeksgroep Antroposofische Gezondheidszorg

De antroposofische gezondheidszorg werkt vanuit een spirituele, integrale mens- en wereldvisie. De onderzoeksgroep Antroposofische Gezondheidszorg ziet dat de kennis, methoden, producten en diensten uit de antroposofische zorgpraktijk waardevol zijn bij het tegemoet treden van de genoemde ontwikkelingen. Haar concepten, de aanvullende individu-georiënteerde/ persoonsgerichte diagnostiek en therapieën, en de aandacht voor ‘heel de mens’ en zelfmanagement bevorderen de vitaliteit, gezondheid, kwaliteit van leven en betekenisgeving van mensen, zowel preventief als curatief.

Een kunstwerk op basis van krijt

Werkwijze

Door het doen van praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan de integrale, antroposofische zorg aan de bovenstaande ontwikkelingen zichtbaar maken, optimaliseren, verantwoorden en de kennis en methoden implementeren in het onderwijs en de zorgpraktijk. Centraal hierbij staat de integratie van de “best of both worlds” van: 

 1. Bestrijden van symptomen en zieke onderdelen/ processen (“Fighting disease”) & ondersteunen en versterken van vitaliteit, gezondheid, zelfregulatie en zelfherstel op meerdere niveaus (“Health promotion”)
 2. Reguliere, Integrative Medicine en antroposofische kennis en praktijkmethoden, ten behoeve van het verkrijgen en behouden van een optimale vitaliteit, gezondheid, eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving gedurende de gehele levensloop.  

Impact

De antroposofische gezondheidszorg is traditioneel individu-georiënteerd, waardoor in de afgelopen eeuw aanzienlijke ervaringskennis is opgebouwd voor persoonsgericht werken. Recentelijk is er gewerkt aan het integreren van bestaande methodologische kennis over casestudies (CARE-guidelines) met het persoonsgerichte antroposofische werken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de CARE-AAT guideline voor VT-AG professionals, gericht op het optimaal beschrijven en evalueren van complexe zorgtrajecten binnen de transitie van Evidence Based Practice naar Context-Based Practice zoals beschreven in het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid “Zonder context geen bewijs” (2017) en maakt deel uit van de centrale onderzoekslijnen “Persoonsgerichte zorg” en “Methoden” van KC VEER.

Onderwijs

Doorwerking naar het onderwijs is een belangrijk doelstelling van de onderzoeksgroep Antroposofische Gezondheidszorg. In samenwerking met de onderwijsmanager, docent-onderzoekers en studenten worden nieuwe inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek ingezet om het onderwijs van de opleiding Vaktherapie van Hogeschool Leiden te innoveren. De onderzoeksgroep is de grootste opdrachtgever voor studentenprojecten van de opleiding Vaktherapie en stelt jaarlijks onderzoeksvoorstellen op. 

Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg
De antroposofie kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze zorg
Meer over antroposofische gezondheidszorg

De antroposofische gezondheidszorg is van oudsher individu-georiënteerd. In de afgelopen 100 jaar is daardoor veel ervaringskennis opgebouwd met betrekking tot persoonsgericht werken. In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het verbinden van de bestaande methodologische kennis over casestudies en case reports (CARE (CAse REport) guidelines) met de kennis over het persoonsgericht antroposofisch werken. 

Deze kennis heeft geleid tot het doorontwikkelen van de bestaande CARE-guideline naar een CARE-AAT guideline voor VT-AG professionals, de scholing en coaching van docenten en studenten VT-AG, zorgprofessionals (VT-AG, en fysiotherapie-AG), en van masterstudenten Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. De kennis wordt ingezet om studenten en professionals te leren om complexe, individu-georiënteerde zorgtrajecten zo optimaal mogelijk te beschrijven, om inzicht te geven in het klinisch redeneren, mogelijke werkingsmechanismen en werkzame elementen te identificeren, (in bepaalde gevallen) te evalueren op effectiviteit (casestudy methodologie) en daarover volgens de huidige wetenschappelijke normen te rapporteren met behulp van CARE guidelines. 

Deze aanpak past binnen de huidige transitie van Evidence Based Practice (EBP) naar Context-Based practice zoals beschreven in het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid “Zonder context geen bewijs” (2017) en maakt deel uit van de centrale onderzoekslijnen “Persoonsgerichte zorg” en “Methoden” van KC VEER.  

Meer over vaktherapie en doorwerking naar het onderwijs

Ten dienste van het klinisch redeneren staat de fenomenologische methode bij vaktherapie centraal. In het 4e jaar ontwikkelen studenten vaktherapie een praktijkproduct op basis van een onderzoeksproject (PROV). Bij PROV wordt gewerkt met opdrachtgevers. Onderzoeksgroep AG is de grootste opdrachtgever en stelt jaarlijks projectvoorstellen op, op basis van de hiervoor genoemde domeinen. Hierbij wordt regelmatig voortgebouwd op eerdere studentenprojecten. Docent-onderzoekers zijn lid van de curriculumcommissie, geven les of zijn nauw betrokken bij het opstellen van de onderzoekslijnen. De lector verzorgt (gast)lessen bij de opleiding en de Minor Andere kijk op gezondheidszorg en Master ERFB.  

Onze projecten

Een groep mensen kleurt met waskrijt op verschillende vellen wit papier

Samen onderzoeken?

Antroposofische Gezondheidszorg

Een jong persoon met een groen gestreepte trui helpt een oud persoon met het vasthouden van een handmixer

Onze lector

Erik Baars is de lector van de onderzoeksgroep Antroposofische Gezondheidszorg. Benieuwd naar wat hij allemaal heeft gedaan? 

Lees meer over de lector

Uitgelicht

Symposium 'Persoonsgericht werken in de Antroposofische Gezondheidszorg'

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Symposium 'Persoonsgericht werken in de Antroposofische Gezondheidszorg'
foto van stoelen in een collegezaal

Onderzoek naar klantervaringen in de Antroposofische huisartsenpraktijken

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Onderzoek naar klantervaringen in de Antroposofische huisartsenpraktijken
Gebouw Hogeschool Leiden

Vervolg onderzoek gezondmakende factoren in de antroposofische VGZ-aanpak

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Vervolg onderzoek gezondmakende factoren in de antroposofische VGZ-aanpak
Gebouw Hogeschool Leiden

Onze resultaten en publicaties

Een rek met 3 springtouwen. Naast het rek staat een grijze pilatesbal. Er liggen 3 opgerolde yogamatten naast het rek.

Ons team

Alice van Liemt

Kwaliteitsmedewerker en ondersteuner lectoraat
portret Alice van Liemt

Annemarie Abbing

Senior Onderzoeker
Profielfoto Annemarie Abbing

Eefje Belt-van Zoen

Onderzoeker
Foto van Eefje Belt

Egbert van Wijk

Docent-onderzoeker
Foto van Egbert van Wijk

Erik Baars

Lector Antroposofische Gezondheidszorg
profiel-erik-baars-antroposofische-gezondheidszorg.jpg

Esther Vis

docent-onderzoeker
profielfoto Esther Vis tegen gekleurde achtergrond

Guus van der Bie

Docent-onderzoeker
Foto van Guus van der Bie

Liesbeth Veldman

junior onderzoeker en junior acquisiteur
profielfoto Liesbeth Veldman tegen blauwe achtergrond

Nicole Weerts

Onderzoeker
Profielfoto Nicole Weerts

Noortje van Steenbergen

Junior onderzoeker en junior acquisiteur
Profielfoto Noortje van Steenbergen

Pascal Kreijen

Onderzoeker
Pascal Kreijen

Pim Blomaard

Onderzoeker
Profielfoto van onderzoeker Pim Blomaard

Sashank Nyapati

Onderzoeker
Foto van Sashank Nyapati

Ons netwerk

Partners
Vaktherapie
 • Alanus Hochschule, Alfter Duitsland
 • Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVak)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • Prof. Dr. Susan van Hooren – Hoogleraar Vaktherapie – Open Universiteit
 • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Prof. Dr. Sabine Koch – Professor of Empirical Research in Creative Arts Therapies & Director of RIArT, Alanus University Alfter, RIArT / SRH University Heidelberg; Department Creative Arts Therapies
 • Prof. Dr. Harald Gruber – Head of Department Art Therapy – Alanus Hochschule, Germany
Antroposofische gezondheidszorg

Nederland

 • Academie Antroposofische Gezondheidszorg
 • Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid
 • Landelijke patiëntenvereniging Antroposana
 • Kenniscentrum VEER
 • Louis Bolk Instituut
 • Medische sectie raad AVIN
 • NVAZ: Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
 • PAG (Platform Antroposofische Gezondheidszorg)
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Weleda Benelux

Antroposofische gezondheidszorg

Internationaal

Brazilië

 • Federal University of Santa Catarina (UFSC)

Duitsland

 • Charité - Universitätsmedizin Berlijn, Duitsland
 • ESCAMP, Freiburg, Duitsland
 • Forschungsinstitut Havelhöhe, Duitsland
 • IFAEMM, Duitsland

Zwitserland

 • International Research Council, Medical Section Goetheanum, Zwitserland

Overig

 • S-HEAL international onderzoeksgroep
Kenniscentrum VEER
 • Faculteit Science & Technology Hogeschool Leiden
 • Faculteit Sociale Wetenschappen & Toegepaste Psychologie
 • Vitale Delta hogescholen 
 • Medical Delta Living Lab
Antibioticaresistentie
 • CARE 2 werkgroep Medische sectie, Dornach
 • Hogeschool Rotterdam
 • JPIAMR “GIFTS-AMR” groep
 • Sustainable Business Institute, Duitsland
 • University of Bristol, Engeland
 • University of Oxford, Engeland
 • University of Southampton, Engeland
 • Universiteit Witten-Herdecke, Herdecke, Duitsland
 • Wala, Bad Boll, Duitsland
Overig
 • Cure+ | Fysiotherapie Rotterdam – locatie Gezondheidscentrum Lijn2
 • HagaZiekenhuis
 • Academy Integrative Medicine 
 • Context Creative Studio: voor ontwikkeling van de koortsapp
 • Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)

Nieuws

Hulp gevraagd voor het slaaponderzoek!

27 juni 2024 | Onderzoek
Onderzoeker Nicole Weerts doet promotieonderzoek naar slaapproblemen bij jonge kinderen tussen de 3 en 36 maanden.
Lees meerover Hulp gevraagd voor het slaaponderzoek!
Een gapende baby met hun hand voor een van hun hogen

Eefje Belt ontvangt de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC

30 mei 2024 | Onderzoek
Eefje Belt, programmaleider MANP en daarnaast docent onderzoeker, heeft de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC ter waarde van 25.000,- euro in ontvangst mogen nemen.
Lees meerover Eefje Belt ontvangt de AGEM Innovation Grant van het Amsterdam UMC
Eefje Beld ontvangt bloemen en een cheque

Reanimeren en rolstoel wheelies tijdens challengedag

9 maart 2020 | Algemeen
Tijdens de Interprofessionele Challengedag leren eerstejaarsstudenten Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie (Hogeschool Leiden) op een interactieve wijze interprofessioneel (IP) samenwerken.
Lees meerover Reanimeren en rolstoel wheelies tijdens challengedag
Gebouw Hogeschool Leiden