De vlaggen van de hogeschool

Handreikingen

De populatie mensen met een licht verstandelijke beperking lvb) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De indruk bestaat dat er een groeiende groep is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij. Binnen verschillende werkvelden groeit het begrip dat deze groep overvraagd wordt en dat een passende bejegening van belang is voor alle betrokkenen. Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' heeft daarom voor verschillende organisaties een handreiking geschreven met daarin kennis en handvatten voor de herkenning van een licht verstandelijke beperking en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning. 

Handreiking 'Licht verstandelijke beperking in detentie'
Een handreiking voor medewerkers van DJI in de omgang met gedetineerden met een lvb. Lees meer over deze handreiking.

Handreiking 'Politiewerk met oog voor Licht Verstandelijke Beperking'
Een handreiking voor politiemedewerkers over de omgang met verdachten en slachtoffers met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht verstandelijke beperking en de Reclassering' 
Een handreiking voor reclasseringswerkers over de begeleiding van cliënten met een lvb. Lees meer over deze handreiking.

Handreiking 'Licht verstandelijke beperking en de Jeugdreclassering'
Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht verstandelijke beperking en Slachtofferhulp Nederland'
Een handreiking voor medewerkers van Slachtofferhulp Nederland over de ondersteuning van slachtoffers met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en jeugdrecht: de jeugdrechtadvocaat'
Een handreiking voor de advocatuur over het bijstaan van jeugdigen en ouders met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en jeugdrecht: de kinderrechter' 
Een handreiking voor de zittende magistratuur over de behandeling van zaken met jeugdigen en ouders met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en strafrecht: de strafrechtadvocaat'
Een handreiking voor de advocatuur voor het bijstaan van volwassenen met een lvb. Lees meer over deze handreiking. 

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en recht: de strafrechters'
Een handreiking voor de zittende magistratuur voor de behandeling van strafzaken met mensen met een lvb. Lees meer over deze handreiking.

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking in de Justitiële Jeugdinrichting'
Een handreiking voor groepsbegeleiders in de Justitiële Jeugdinrichtingen over de begeleiding van delinquente jongeren met een lvb. Lees meer over deze handreiking.

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en het strafrecht: de officier van justitie'
Een handreiking voor het openbaar ministerie voor de bejegening van verdachten met een lvb. Lees meer over deze handreiking.

Handreiking 'Licht Verstandelijke Beperking en het strafrecht: de jeugdofficier van justitie'
Een handreiking voor het openbaar ministerie voor de bejegening van verdachte jongeren met een lvb. Lees meer over deze handreiking.