Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat GGZ draagt bij aan het versterken van het zelfregulerend vermogen van mensen met een psychische aandoening.

Focus op zelfregulatie

Mensen met een psychische kwetsbaarheid, ernstige psychische problemen of stoornissen, ervaren problemen op het vlak van hun zelfregulatie. Zelfregulatie is het vermogen om naar jezelf te kijken – naar je emoties, je motivaties, je gedachten, je stemming en je gedrag – en deze proberen te beïnvloeden. Het gaat gelijk op met de ontwikkeling van de executieve functies. Deze functies komen tot stand door (sociaal) leren. Ongunstige leefomstandigheden, mentale beperkingen of psychische problemen kunnen dit proces duurzaam verstoren.

De executieve functies, zoals jezelf gewaarworden, jezelf beheersen, plannen maken of het verbale en non-verbale werkgeheugen, maken het mogelijk om doelen te bereiken en met andere mensen samen te werken. De zelfregulatie die daardoor ontstaat gaat gepaard met veerkracht, een gunstig zelfbeeld en een positieve zelfwaardering. Mensen zijn daardoor in staat hun leven betekenis te geven en deel te nemen aan de samenleving.

Herstel

De psychische gezondheidszorg is gericht op herstel. Klinisch herstel heeft betrekking op het – veelal door professionele interventies – verminderen van symptomen. Maatschappelijk herstel houdt zich bezig met het bevorderen van de sociale positie (werken, wonen, opleiden, relaties). In het persoonlijk herstel gaat de betrokkene aan de slag om (opnieuw) zin te geven aan het leven: op zoek naar identiteit en formuleren van persoonlijke doelen. In het functionele herstel gaat het om de vraag of op het vlak van zelfregulatie, en de executieve functies die daarmee gemoeid zijn, verbeteringen mogelijk zijn.

Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar functioneel herstel. Wij gaan na hoe door onderzoek, methodiekontwikkeling en educatie professionals daaraan een bijdrage kunnen leveren. We betrekken daarbij de inbreng van ervaringsdeskundigen.