Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

De trend van steeds meer individualistische programmabenadering in de somatische (lichamelijke) gezondheidszorg inspireert het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Somatische en geestelijke gezondheidszorg kunnen over en weer van elkaar leren. Om resultaat te boeken bij en met een cliënt behandel je de aandoening op zowel klinisch, maatschappelijk als functioneel herstel. Dat is gebruikelijk in de somatische zorg, maar nog onvoldoende in de geestelijke gezondheidszorg. Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg werkt nauw samen met het werkveld om veranderingen in het veld door te zetten. Er is internationaal veel aandacht voor het complexe mechanisme van de hersenen. We kunnen niet voorkomen dat aandoeningen, bijvoorbeeld autisme, ontstaan maar kunnen er wel vroeger mee aan de slag. Investeren in medische jeugdzorg is essentieel, het werkveld is volop in beweging. In haar onderwijs aan studenten van Hogeschool Leiden ligt de focus op het aanleren van vaardigheden om samen met cliënten te zoeken naar wat men nog wel kan en kan ontwikkelen. 

Herstelondersteuning en zelfregulatie

Met het bijeenbrengen van innovaties die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan wil het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg kennis integreren in een goed gestructureerd systeem. Daarnaast is er in het werkveld behoefte aan een betere aansluiting van het hbo bij de geestelijke gezondheidszorg. Het lectoraat wil deze aansluiting bewerkstelligen door over opleidingsgrenzen heen te kijken en in gesprek te blijven met het werkveld. Ook willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 'goed hulpverlenerschap'. Dit is een algemene aanduiding voor de inhoudelijke kwaliteit van werknemers in de zorg.

Recent is de aandacht gericht op herstelondersteuning en het bevorderen van zelfregulatie bij mensen met een psychische aandoening. Vanwege de toenemende verwachting dat cliënten zelfredzaam zijn en regisseur over hun zorg neemt tevens het belang van zelfregulatie toe. In dit kader wordt in samenwerking met het werkveld een methodiek ontwikkeld om het zelfregulerend vermogen van cliënten te evalueren én ontwikkelingsmogelijkheid op dit vlak zo veel mogelijk te benutten.

Een ander punt waaraan het lectoraat wil bijdragen, is de integratie van de psychiatrie en de verslavingszorg. Er bestaat een grote overlap tussen de doelgroepen en de behandelmethoden in deze sectoren, wat een betere integratie wenselijk maakt. Ook is het van belang deze integratie in het onderwijs aan toekomstige hulpverleners een plek te geven, om hen zo breed mogelijk inzetbaar te maken.

Effectieve interventie

Hoe kan de opleiding / kunnen hbo-opgeleiden een bijdrage leveren aan meer precisie in de diagnostiek en behandeling? We stellen die vraag omdat er weliswaar een reeks evidence-based behandelingen voor een groot aantal aandoeningen beschikbaar zijn. Maar dat we nog niet goed weten voor wie, in welke omstandigheden en in welk stadium zulke behandelingen echt effectief zijn. Het wordt immers vergeten dat een 'effectieve interventie' niet betekent dat die bij alle mensen met een bepaalde aandoening ook echt werkt. Meestal is dat bij minder dan de helft het geval. Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg doet onderzoek naar deze en andere vragen in het werkveld van de GGz.