Studenten zijn druk bezig

Onderwijs

Het lectoraat GGZ wil studenten én docenten van Hogeschool Leiden kennis laten maken met het thema zelfregulatie, zowel ten aanzien van de praktijk van de GGZ als studeren. De kennis die binnen het lectoraat is verzameld over zelfregulatie is namelijk ook goed toepasbaar op het proces van studeren en het voorkomen van studievertraging.

Onderwijs en zelfregulatie

Het lectoraat GGZ draagt op verschillende manieren bij aan het onderwijs van de faculteit Social Work en Toegepaste Psychologie. 

  • Minor GGZ Agoog: geven van colleges, ontwikkelen van lesmateriaal en meedenken over de invulling van het nieuwe curriculum.
  • Profiel Jeugd: trainen van studenten in het gebruik van de ZEEF-methodiek om vervolgens, aan de hand van de methodiek, leerdoelen op te stellen om veerkracht te ontwikkelen.
  • Studieloopbaanbegeleiding en begeleiding van studenten met studievertraging: we onderzoeken de mogelijkheden om de ZEEF-methodiek (en breder: de kennis over zelfregulatie) in te zetten in de begeleiding van studenten, al dan niet met studievertraging.

Daarnaast denkt het lectoraat GGZ mee met VOED en bureau studiesucces voor het implementeren van de kennis rondom zelfregulatie in curricula van diverse opleidingen en het begeleiden van studenten op gebied van zelfregulatie.

Studentenonderzoeken en stage

Voor vierdejaars Social Work studenten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het afdelingsonderzoek van het lectoraat GGZ. Sinds 2015 hebben tientallen studenten via hun afstudeeronderzoek een bijdrage geleverd aan de projecten van het lectoraat GGZ. Studenten leren met een afstudeeronderzoek over zelfregulatie veel over herstel en komen in contact met cliënten en het werkveld.

Deze opdrachten beslaan in de meeste gevallen het onderwerp zelfregulatie, maar de concrete invulling kan verschillen. In de laatste jaren zijn er afstudeerrapporten verschenen over het gebruik van de ZEEF-methodiek bij langstuderende studenten, is er een video ontwikkeld waarin deze methodiek wordt uitgelegd en is het educatief programma geëvalueerd. Lopende afstudeeronderzoeken richten zich op het gebruik van de ZEEF-methodiek bij cliënten met een (ernstige) psychische aandoening, de ontwikkeling van een (e-)boekje met interventies en voorlichtingsmateriaal.