Studenten zijn druk bezig

Onderwijs

Opleiden voor een veranderend werkveld

De hbo-opleidingen die zich richten op de (toekomstige) werknemers binnen de GGz hebben behoefte aan vernieuwing. Tevens heeft het werkveld behoefte aan werknemers die meer gericht zijn opgeleid. Een eerste oplossing daarvoor is het slechten van grenzen tussen de zorg- en agogische opleidingen binnen Hogeschool Leiden, door modules op elkaar af te stemmen en het uitwisselen van kennis. Hiernaast is het belangrijk dat meer hbo-verpleegkunde studenten belangstelling krijgen voor een baan in de GGz / psychiatrie. Dit aantal is nu onder de maat. Vanuit het lectoraat is mede het initiatief genomen om tot een nieuwe, specifiek op de GGz of psychiatrie gerichte initiële opleiding te komen. Deze opleiding moet tot stand komen als een gezamenlijk initiatief van de opleidingen hbo-v, SPH en MWD. Op dit moment wordt er met praktijkinstellingen overlegd over de inhoud en vorm van deze nieuwe opleiding. De beroepspraktijk verandert en Social Workers werken niet meer zoals vanouds in een team binnen een instelling, maar veelal in de wijk op ambulante basis. Binnen dit veranderende veld krijgen zij te maken met mensen die diverse hulp- en ondersteuningsvragen hebben en dienen zij hier op in te kunnen spelen. Het lectoraat richt zich middels onderzoek naar (functioneel) herstel op hulpverlening in de context van deze maatschappelijke ontwikkelingen en tracht dit zo veel als mogelijk terug te laten vloeien in het onderwijs. Hoe Social Workers zich kunnen onderscheiden van de spreekwoordelijke buurvrouw is hierbij een belangrijke vraag die het lectoraat bezig houdt.

Minor geestelijke gezondheidszorg

In samenwerking met docenten en instellingen zoals Parnassia, Rivierduinen en Antes is de minor Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkeld. Lector Jaap van der Stel en deelnemers aan de kenniskring verzorgen onderwijs voor de minor GGz. Een belangrijk thema dat als uitgangspunt voor de minor wordt gebruikt is ‘herstelondersteunend werken’. Studenten worden middels deze verdiepende minor opgeleid om mensen met een (ernstige) psychische aandoening te ondersteunen en begeleiden.

Studentenonderzoeken

Voor vierdejaars SPH- en MWD-studenten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het afdelingsonderzoek van het lectoraat GGz. Het kader van dit onderzoek wordt gevormd door het thema zelfregulatie en sinds 2015 ook door de methodiek ZEEF die ontwikkeld wordt door het lectoraat. Studenten dragen met literatuur- en veldonderzoek bij aan de ontwikkeling van deze methodiek en tevens leren zij veel over het herstel van psychische aandoeningen. Het lectoraat biedt voor deze studenten extra ondersteuning om hen wegwijs in de thematiek te maken en onderhoudt contacten met het werkveld om opdrachtgevers te werven. Onderzoeksvragen worden zo veel mogelijk in samenwerking met het werkveld opgesteld om een goede aansluiting tussen praktijk en onderzoek te bewerkstelligen.