Hogeschool Leiden

Kenniskring

Binnen het lectoraat GGZ functioneren twee kenniskringen: projectgroep functioneel herstel en leergemeenschap leren-, ontwikkelen, en functioneren (LOF). Beide groepen komen maandelijks bijeen en bestaan uit een gemêleerde groep van mensen uit de praktijk, docenten, studenten en ervaringsdeskundigen.

De focus van de projectgroep functioneel herstel ligt bij zelfregulatie, het herstel hiervan en de brede ggz-sector als context. Projectgroep LOF is gericht op leerprocessen en richt zich vooral op het onderwijs van Hogeschool Leiden. 

Projectgroep functioneel herstel

Binnen de projectgroep functioneel herstel wordt maandelijks gesproken over allerlei thema's en onderwerpen die samenhangen met (herstel van) zelfregulatie. De bijeenkomsten bestaan veelal uit een theoretisch gedeelte, waar lector Jaap van der Stel zich voornamelijk over buigt, en een toegepast gedeelte zoals casusbesprekingen. Rond de zomerperiode geven studenten met een afstudeeropdracht van het lectoraat presentaties over hun bevindingen.

Juul Koene is voorzitter van de projectgroep, bij interesse om deel te nemen aan de projectgroep functioneel herstel kan er contact opgenomen worden met haar.

Projectgroep LOF

LOF richt als leergemeenschap zich op het leren van studenten in brede zin, ten behoeve van hun ontwikkeling als professional. Hiertoe worden literatuur, ontwikkelingen binnen Hogeschool Leiden (en daarbuiten) en nieuwe inzichten besproken. Vanuit deze groep wordt tevens een canon ontwikkeld met wetenschappelijke antwoorden op 100 kernvragen over hoe mensen leren.

Bij interesse voor deelname kan contact opgenomen worden met Jaap van der Stel, voorzitter van LOF.