Hogeschool Leiden

Kenniskring

Het hart van het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg wordt gevormd door de kenniskring. Deze is samengesteld uit GGz-werkers, alumni, studenten en docenten van Hogeschool Leiden. Binnen de maandelijkse bijeenkomst wordt een breed scala aan onderwerpen besproken die van belang zijn voor de psychische zorg. Daarnaast heeft de kenniskring een duidelijker profiel gekregen, de focus ligt namelijk sterker op zelfregulatie en functioneel herstel. Dat vormt ook de aansluiting met de beroepspraktijk: deze onderwerpen hangen sterk samen met de transities binnen de psychische zorg en de concepten ‘zelf doen’ en ‘zelfredzaamheid’. Voor studenten vormt de kenniskring een platform waar zij hun afstudeeronderzoek kunnen presenteren en betrokken kunnen zijn, ook na hun studie, bij de beroepspraktijk.

De kenniskring staat open voor geïnteresseerden die deel willen nemen, zij kunnen zich via e-mail aanmelden bij Jaap van der Stel.

Bijeenkomsten

In 2015 en 2016 worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd:

2015 2016
10 september 14 januari
8 oktober 11 februari
12 november 17 maart
10 december 14 april
- 19 mei
- 23 juni

Alle bijeenkomsten beginnen om 08.30 uur en eindigen om 10.30 uur. Aanmelden via Jaap van der Stel. 

Symposia en werkconferenties kenniskring Geestelijke Gezondheidszorg

Het lectoraat streeft er hiernaast naar om eens per jaar een symposium te organiseren in het teken van een onderwerp dat speelt binnen de beroepspraktijk. Leden van de kenniskring zijn veelal betrokken bij deze organisatie en zijn regelmatig aanwezig als sprekers. Onderstaande geeft een indruk van de symposia.

  • In 2014: symposium Ervaringsdeskundigheid 2.0 samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Rivierduinen; GGZ inGeest en Parnassia Groep. 
  • In 2014: werkconferentie Organiseren van herstel, samen met Antes, Brijder Verslavingszorg en GGZ inGeest.
  • In 2013: symposium Filosofie van herstel, samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Rivierduinen; symposium Innovatie en stagnatie; het geval DSM, samen met stichting Filosofie & Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
  • In 2012: symposium Herstel bij verslaving, samen met Bouman GGZ en Brijder Verslavingszorg.
  • In 2011: symposium Filosofie van de psychiatrie ( pdf, 427 KB ), samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.