Kunstafbeelding Werkconferentie 'Organiseren van herstel'

Projecten van het lectoraat GGZ

Educatief programma zelfregulatie

Om kennis over zelfregulatie en executieve functies concreet en praktisch te maken voor de praktijk is er door het lectoraat GGZ een cursus ontwikkeld. Deze cursus, getiteld educatief programma zelfregulatie, is bedoeld voor professionals en ervaringsdeskundigen die meer aandacht willen besteden aan zelfregulatie in hun dagelijkse werk. De cursus geeft noodzakelijke achtergrondkennis voor het werken met de ZEEF-methodiek. 

Lees hier meer over de cursus.

ZEEF-methodiek

Het ondersteunen van mensen met een (ernstige) psychische aandoening in het verder ontwikkelen van zelfregulatie begint bij helder in beeld hebben van moeilijkheden en potenties. De ZEEF-methodiek is een gespreksmethode om samen met een cliënt uit te pluizen hoe belemmeringen in het dagelijks leven verband houden met zelfregulatie. Met de methodiek kan vervolgens een actieplan opgesteld worden om gericht te werken aan verder herstel of verdere ontwikkeling. 

Lees hier meer over de methodiek.

HOOP

HOOP (herstelondersteuning en ontwikkeling potenties) is de benaming voor het project dat zich richt op ontwikkeling en/of herstel van zelfregulatie. Onderdeel van dit project is het samenstellen van een (e-)boekje waarin interventies (in brede en engere zin) beschreven staan die in aansluiting op de ZEEF-methodiek gebruikt kunnen worden. 

Projectgroep functioneel herstel

De voortgang en nieuwe inzichten uit bovenstaande projecten worden regelmatig besproken in de projectgroep functioneel herstel