Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft langdurige samenwerkingsrelaties opgebouwd met Stichting Anton Constandse en GGZ inGeest. In 2019 is het educatief programma zelfregulatie (EPZ) bij deze twee organisaties meerdere keren gegeven door docenten van de eigen organisaties. Binnen GGZ inGeest hebben vrijwel alle medewerkers van afdeling Westerpoort de cursus gevolgd, een selectie medewerkers heeft aangegeven de ZEEF-training in 2020 te willen gaan volgen. Samen met afdeling Westerpoort en dienst Onderzoek van GGZ inGeest is een onderzoek in ontwerp om het gebruik van de ZEEF-methodiek te evalueren.

Met de Beschermd Wonen afdeling van Rivierduinen is in 2019 een samenwerkingsrelatie aangegaan, waarbij allereerst het EPZ gegeven wordt en vervolgens een selectie medewerkers deelnemen aan de ZEEF-training. Twee medewerkers hebben aangegeven op te willen treden als docent, zij worden in 2020 door een ervaren docent van Stichting Anton Constandse opgeleid om het EPZ te kunnen geven.

Binnen de projectgroep Functioneel Herstel nemen diverse organisaties deel, waaronder Stichting Anton Constandse, GGZ inGeest, Antes, Parnassia, Stichting Lumen en BuurtZorg. Medewerkers van deze organisaties nemen deel aan de discussie rondom zelfregulatie, brengen hun ervaringen naar de groep en denken actief mee met het lectoraat. Kennis die het lectoraat opdoet wordt met deelnemers van de projectgroep gedeeld, die daar in hun eigen praktijk gebruik van maken.

Onderwijs en professionalisering

In 2019 zijn diverse afstudeeronderzoeken van studenten Sociaal Werk (SW) afgerond. Deze afstudeeronderzoeken waren gericht op het gebruik van de ZEEF-methodiek en het EPZ. In collegejaar 2019-2020 zijn daarnaast nieuwe afstudeeronderzoeken opgestart. Studenten doen onderzoek naar het gebruik van de ZEEF-methodiek om de ervaringen hiermee uit te breiden en ontwikkelen diverse producten, waaronder een e-boek met interventies die na de ZEEF gebruikt kunnen worden. Daarnaast hebben twee stagiaires het lectoraat versterkt om een training zelfspraak te ontwikkelen en om gebruik te maken van onderzoeksdata van het promotieonderzoek van Juul Koene.

Het lectoraat GGZ heeft een bijdrage geleverd aan het onderwijs binnen de minor Agoog in de GGZ in de vorm van colleges en lessen over herstel en zelfregulatie. Daarnaast wordt meegedacht over het curriculum voor het nieuwe profiel Zorg dat onderdeel wordt van de brede SW-opleiding. In profiel Jeugd is de ZEEF-methodiek onder derdejaarsstudenten gebruikt als hulpmiddel om leerdoelen voor de stageperiode op te stellen. In 2020 gaan de studenten ter evaluatie van hun leerdoelen voor een tweede keer met de methodiek aan de slag en wordt dit traject met de docenten van profiel Jeugd geëvalueerd.

De projectgroep LOF (Leren, Ontwikkelen en – persoonlijk en beroepsmatig – Functioneren) heeft het afgelopen jaar wederom volop gedraaid als een leergemeenschap van docenten gericht op het leren van jonge mensen. Er is een begin gemaakt met het maken van plannen voor een soort ‘canon’ van wat we weten over het leren in hoger beroepsonderwijs. En een – modulair opgebouwde – leergang voor (gevorderde) docenten over hoe jonge mensen leren en hoe docenten daar het beste op kunnen inspelen.

Kennisontwikkeling

De lector heeft naast een reeks columns twee boeken gepubliceerd over actuele thema’s. Een boek (Vroeger is beter, Boom) over het belang van preventie van psychische problemen en vroegtijdig handelen. En een boek over klimaatverandering, gezondheid en welzijn (Veerkracht bij klimaatverandering, SWP). Verder is deelgenomen aan studiebijeenkomsten en heeft het lectoraat geparticipeerd in een kennisnetwerk (gefinancierd door SIA) over zelfmanagement.

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Geen trajecten gestart in 2019.