Hogeschool Leiden

Verantwoording 2018

De verantwoording over 2018 van het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft langdurige samenwerkingsrelaties opgebouwd met Stichting Anton Constandse en GGZ inGeest. In 2018 is, samen met deze organisaties, verder gewerkt aan het educatief programma zelfregulatie (EPZ). Het EPZ is doorontwikkeld op basis van de eerste ervaringen binnen de twee voorgenoemde organisaties. In 2018 is bovendien een start gemaakt met een tweede ronde bij Stichting Anton Constandse. Een grootschalige tweede ronde start bij GGZ inGeest in februari 2019.

Binnen de projectgroep Functioneel Herstel nemen diverse organisaties deel, waaronder Stichting Anton Constandse, GGZ inGeest, Antes, Parnassia, Stichting Lumen en BuurtZorg. Medewerkers van deze organisaties nemen deel aan de discussie rondom zelfregulatie, brengen hun ervaringen naar de groep en denken actief mee met het lectoraat. Kennis die het lectoraat opdoet wordt met deelnemers van de projectgroep gedeeld, die daar in hun eigen praktijk gebruik van maken. 

In 2018 is er een samenwerkingsrelatie gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) in de GGZ, te Utrecht. Onderzoeker Juul Koene heeft daar een les verzorgd over zelfregulatie, wat aanleiding heeft gegeven om de samenwerking voort te zetten. In 2019 wordt het lesaanbod aan VS i.o. uitgebreid en aangeboden. 

Daarnaast is samen met de afdeling Westerpoort en de (nieuwe) academische werkplaats psychose van GGZ inGeest nagedacht over een eerste pilot om de ZEEF-methodiek (Zelfregulatie En Executieve Functies) te gebruiken samen met patiënten in de langdurige zorg. Er is een uitgebreid voorstel geschreven, dat begin 2019 ingediend zal worden bij de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek van GGZ inGeest. De verwachting is dat de pilot medio 2019 van start gaat.  

Eind 2018 is een begin gemaakt met samenwerking met Rivierduinen rondom de introductie van de ZEEF en het bevorderen van functioneel herstel. Hiertoe is het plan HOOP op herstel opgesteld.

Onderwijs en professionalisering

In 2018 zijn diverse afstudeeronderzoeken van studenten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie afgerond. Twee afstudeeronderzoeken richtten zich op studenten met studievertraging en de toepassing van de ZEEF-methodiek bij deze groep. Daarnaast is een voorlichtingsfilm over de ZEEF ontwikkeld en is het EPZ geëvalueerd. Bovendien zijn in 2018 nieuwe afstudeeronderzoeken gestart, die een verdieping vormen op de reeds afgeronde onderzoeken.

Het lectoraat GGZ heeft een bijdrage geleverd aan het onderwijs binnen de minor Agoog in de GGZ in de vorm van colleges en lessen over herstel en zelfregulatie. Daarnaast wordt meegedacht over het curriculum voor het nieuwe profiel Zorg dat onderdeel wordt van de brede Sociaal Werk-opleiding.

Verder heeft het lectoraat GGZ aandacht besteed aan de bijdrage die de ZEEF-methodiek kan geven aan het voorkomen én verminderen van studievertraging. Suzanne Slotboom, docent-onderzoek bij Toegepaste Psychologie, heeft een onderzoek uitgevoerd met behulp van de ZEEF-methodiek. Haar resultaten zijn positief: de ZEEF leidt tot meer inzicht en concrete plannen om te werken aan het verminderen van studievertraging.

De projectgroep LOF (Leren, Ontwikkelen en – persoonlijk en beroepsmatig – Functioneren) heeft het afgelopen jaar volop gedraaid. Het is uitgegroeid tot een leergemeenschap van docenten gericht op het leren van jonge mensen. In mei is een goed bezocht symposium georganiseerd met onder andere bijdragen van prof. dr. J. Jolles (VU) en prof. dr. M. Schippers (EUR). Medio 2018 is begonnen met het systematisch bespreken van een overzichtswerk van John Hattie over leerprocessen en hoe docenten deze het meest effectief kunnen bevorderen. 

Kennisontwikkeling

In 2018 is het boek Psychische gezondheid van Jaap van der Stel verschenen. Juul Koene heeft aan een van de hoofdstukken meegeschreven. Ook verscheen op de valreep van 2018 van de hand van de lector het boek Perfectionisme. 

Juul Koene heeft in oktober 2018 een lezing gegeven over emoties en stemming op het najaarssymposium Bipolaire Stoornissen. Deze lezing kwam voort uit literatuuronderzoek dat zij voor haar proefschrift onderneemt.