Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg spreekt bij het Symposium Filosofie van Herstel

Lector Jaap van der Stel

Jaap van der Stel studeerde andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij werkzaam in de verslavingszorg en de GGZ-preventie. In 1995 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Een sociaal-historische studie. Een tweede promotie volgde in 2009 op het proefschrift Psychopathologie. Grondslagen, determinanten, mechanismen.

Samenwerken aan een betere toekomst voor mensen met (een kans op) een ernstige psychische aandoening heeft veel om het lijf, lees verder over de visie van de lector op de psychische gezondheidszorg.

Jaap van der Stel heeft diverse publicaties op zijn naam staan. 

Naast zijn werkzaamheden als lector is Jaap van der Stel werkzaam bij GGZ inGeest VUmc als senioronderzoeker en als adviseur beleid bij Brijder-Parnassia. Ook is hij freelance onderzoeker en publicist.