Hogeschool Leiden

Onderzoek

Onderzoek: Lessen uit herstelverhalen

De afgelopen jaren is door vierdejaarsstudenten veel onderzoek gedaan naar herstelprocessen bij mensen met een psychische aandoening. Een samenvatting van de uitkomsten hiervan is te vinden in de publicatie 'Goed hersteld; lessen uit herstelverhalen' (pdf, 753 KB) ( pdf, 753 KB ) van senior-onderzoeker Corine Balder. Het is nog in beraad of dit onderzoek uitmondt in een promotie.

Onderzoek: Zelfregulatie

Het op herstel gerichte onderzoek wordt nu door een groot aantal studenten voortgezet gericht op zelfregulatie en het belang hiervan voor functioneel herstel. Het lectoraat is hiernaast van start gegaan met het ontwikkelen van een methodiek waarmee hbo-opgeleide werkers aspecten van zelfregulatie en het ontwikkelingspotentieel samen met cliënten in kaart kunnen brengen. Deze methodiek, genaamd de ZEEF ( zelfregulatie en executieve functies), dient als opmaat voor het inzetten van herstelwerkzaamheden.

Zelfregulatie houdt verband met de 'executieve functies'. Het zijn de hogere psychische functies waarmee mensen invloed op zichzelf kunnen uitoefenen, en waardoor ze effectiever - met anderen - doelen kunnen bereiken. Bij alle mensen met een ernstige psychische aandoening bestaat er een tekort in een of meer executieve functies. Denk aan een tekort aan emotieregulatie, zelfspraak, zelfbeheersing, maken van plannen, aandacht kunnen richten en vasthouden op zichzelf. Nu mensen steeds meer zelf moeten doen, met anderen, in hun eigen leefwereld, komt het er meer dan ooit op aan dat zij erin worden ondersteund om hun zelfregulerend vermogen te verbeteren. Dit impliceert dat naast een methodiek om hun beperkingen én potenties op dit vlak te kunnen evalueren, er ook methodieken nodig zijn om de impact van beperkingen te verminderen en potenties te kunnen realiseren. Het ligt voor de hand dat in de komende periode daarbij ook eHealth of eHealth-technologie wordt ingezet. Om de methodiek zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk wordt er nauw samengewerkt met Stichting Anton Constandse (RIBW) en GGZ inGeest.

Onderzoek: Moreel beraad

Samen met studenten doet Ruth Spijkerboer, docente en lid van de kenniskring wordt, onderzoek naar nut en noodzaak van moreel beraad voor het oplossen of in ieder geval bespreekbaar maken van morele dilemma's in de jeugdzorg.