Hogeschool Leiden

Onderzoek

Evaluatie educatief programma zelfregulatie

Zo'n 50 professionals en ervaringsdeskundigen uit de GGZ deden inmiddels de cursus educatief programma zelfregulatie (EPZ), onder andere van Stichting Anton Constandse en GGZ inGeest.

Om de cursus te evalueren en verder te ontwikkelen vullen cursisten twee vragenlijsten in. Het gaat om een vragenlijst voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en een vragenlijst na de laatste bijeenkomst.

De eerste resultaten van deze evaluatie worden beschreven in vakblad Participatie en Herstel van juni 2020.

ZEEF-methodiek

Om te zien of de ZEEF-methodiek bruikbaar is voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening, voert het lectoraat verschillende onderzoeken uit:

  • Promotieonderzoek Juul Koene: binnen dit onderzoek wordt de ZEEF-methodiek ontwikkeld voor mensen met een bipolaire stoornis die hun arbeidsfunctioneren willen verbeteren. Juul onderzoekt daarnaast of de methodiek bruikbaar en relevant is voor deze groep.
  • Pilotonderzoek GGZ inGeest: dit onderzoek brengt de bruikbaarheid en relevantie van de ZEEF-methodiek in kaart voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Het onderzoek start naar verwachting in de loop van 2020 binnen Westerpoort, GGZ inGeest. Het onderzoek is goedgekeurd door de CWO van GGZ inGeest en is aangeboden aan de METC van VUmc.
  • Studentenonderzoeken gericht op het opdoen van ervaring met de ZEEF-methodiek.

Studentenonderzoeken

De afgelopen jaren hebben studenten met hun afstudeer- of stageonderzoek een bijdrage geleverd aan de activiteiten van het lectoraat GGZ. Momenteel lopen de volgende studentonderzoeken:

  • ZEEF-methodiek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: twee studenten passen de ZEEF-methodiek toe en evalueren hoe cliënten de methodiek ervaren. Hiermee doen we belangrijke ervaring op met de methodiek en identificeren we verbeterpunten
  • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal EPZ: om professionals en ervaringsdeskundigen te enthousiasmeren voor de cursus ontwikkelen twee studenten voorlichtingsmateriaal.
  • Ontwikkeling e-boek HOOP: twee studenten SW voeren momenteel een ontwikkelingsonderzoek uit om een eerste versie van een e-boek te creëren. In het e-boek staan evidence-based interventies en alledaagse oefeningen te bespreken om met zelfregulatie te oefenen. Het e-boek kan in combinatie met de ZEEF-methodiek gebruikt worden.
  • ZEEF-methodiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB): in samenwerking met het lectoraat LVB en risicovol gedrag gaat vanaf september 2020 een praktijkgericht onderzoek van start. Doel van dit onderzoek is te inventariseren of de ZEEF-methodiek in huidige vorm geschikt is voor mensen met een LVB en welke aanpassingen er mogelijk gedaan moeten worden.

Afgeronde onderzoeken

Ruth Spijkerboer, docente Social Work, rondde in 2019 haar promotieonderzoek omtrent moreel beraad af. Jaap van der Stel trad hierbij op als copromotor. Ruth onderzocht welke morele dilemma’s door jeugdzorgprofessionals ervaren worden en in hoeverre moreel beraad hen kan ondersteunen om met deze dilemma’s om te gaan. Het proefschrift is inzichtelijk via de Vrije Universiteit.

De afgelopen jaren is door vierdejaarsstudenten veel onderzoek gedaan naar herstelprocessen bij mensen met een psychische aandoening. Een samenvatting van de uitkomsten hiervan is te vinden in de publicatie Goed hersteld; lessen uit herstelverhalen ( pdf, 753 KB ) van senior-onderzoeker Corine Balder.

Meer informatie?

Neem contact op met Juul Koene, e: [email protected], voor meer informatie over de lopende onderzoeken.